Menu
Home
Het boek van Sidrac
Vraag maar raak!
Meer weten?
Persbericht
Lespakket
Het boek van Sidrac

Het boek van Sidrac is een Middelnederlandse vertaling van het Oudfranse Livre de Sidrac. Dit Franse origineel stamt uit de dertiende eeuw, de Nederlandse tegenhanger is in de veertiende eeuw vervaardigd.

Het grootste deel van Het boek van Sidrac bestaat uit vragen van Koning Boctus en antwoorden van de wijze Sidrac. In de inleiding wordt de - fictieve - achtergrondgeschiedenis van het werk verteld. Dit verhaal wil duidelijk maken dat de Sidrac niet zomaar een boek is. Het is door God geïnspireerd en geniet zijn bescherming. Hij heeft ervoor gezorgd dat het boek, ondanks alle omzwervingen, niet verloren is gegaan.

De antwoorden van Sidrac zijn gebaseerd op gezaghebbende teksten uit zijn tijd. Dat waren niet alleen de Bijbel en de geschriften van vooraanstaande kerkgeleerden, maar ook de werken van filosofen en wetenschappers uit de Oudheid. Na de val van het West-Romeinse Rijk (5e eeuw) werd de Latijnse wetenschappelijke traditie voortgezet door christelijke geleerden. De bestudering van de Griekse wetenschap gebeurde vooral in het Oost-Romeinse Rijk. De opkomst van de Islam in de zevende eeuw zorgde voor een verbreiding van de Griekse kennis in de veroverde gebieden. In de twaalfde eeuw kwam er een wetenschappelijke uitwisseling tot stand tussen Arabische en christelijke geleerden. In vertaalcentra (op Sicilië en in Spanje) werkten zij bijvoorbeeld samen om Griekse werken die in het Arabisch waren vertaald om te zetten in het Latijn. Op deze manier werd de Griekse wetenschap herontdekt en toegevoegd aan de bestaande kennis.

De wijze Sidrac zelf is, volgens het verhaal, een directe afstammeling van Jafet, één van de drie zonen van Noach. Hij is ontboden bij Koning Boctus om een moeilijk probleem op te lossen. Als dat gelukt is, maakt de koning van de gelegenheid gebruik om honderden vragen op hem af te vuren. Boctus is zo ingenomen met Sidracs antwoorden, dat hij ze laat opschrijven. Zo ontstaat Het boek van Sidrac: een ‘alles-wat-je-wilt-weten’ uit de Middeleeuwen, over de meest uiteenlopende onderwerpen: theologie, engelenleer, zielenleer, kosmologie, astronomie, astrologie, geneeskunst, geografie, meteorologie, ethiek, etc.

Meer weten? Vraag maar raak!

Engelen zetten de kosmos in beweging (British Library, London)

 

links: middeleeuwse arts op bezoek bij een patient; rechts: een apotheker bereidt geneesmiddelen

zodiakman; hierop wordt aangegeven welke dierenriemtekens invloed hebben op specifieke delen van het menselijk lichaam (British Library, London)

Arabische astronoom