Menu
Home
Het boek van Sidrac
Vraag maar raak!
Meer weten?
Persbericht
Lespakket
Meer weten?

Contactpersonen Universiteitsmuseum
Annebeth Felet: annebeth.felet@museum.uu.nl, 030-2538728 (di t/m do)
Gertie Cuijpers: gertie.cuijpers@museum.uu.nl, 030-2538727 (ma, wo,do)

Tentoonstellingsbrochure
De vragen die in de tentoonstelling aan de orde komen, geven een goed beeld van de Sidrac en de middeleeuwse wetenschap. Maar in Het boek van Sidrac staan nog veel meer interessante vragen. Een tiental vragen is in een moderne vertaling opgenomen in een tentoonstellingsbrochure. Deze selectie geeft de aanzet tot een diepere verkenning van de gedachten van de middeleeuwers over thema’s als de schepping, de kosmos, dieren, eten en drinken, seksualiteit en het laatste oordeel.
De brochure is in het Universiteitsmuseum verkrijgbaar.

Digitale versie van Het boek van Sidrac
U kunt Het boek van Sidrac raadplegen op de site van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letterkunde  (www.dbnl.org).

Vertaling Sidrac-werkgroep
Wilt u nog meer weten over deze fascinerende encyclopedie? In het voorjaar (2006) verschijnt een boekje met een honderdtal vraagstukken uit Het Boek van Sidrac in moderne vertaling, verzorgd door Orlanda Lie en de Sidrac-werkgroep (www.let.uu.nl/wemal).

Links

  • Universiteitsmuseum
  • Faculteit der Letteren Universiteit Utrecht
  • Nederlandse taal en cultuur Universiteit Utrecht
  • Afdeling Middelnederlandse letterkunde Universiteit Utrecht
  • Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur
  • Onderzoeksschool Mediëvistiek
  • Coquinaria (recepten van middeleeuwse drankjes en hapjes, o.a. bekend van onze opening)
  •