Video-web communicatieproject

 

 

 

 

 

 

Sinds januari 2009 en tot december 2010 werken we aan het Europese project NIFLAR, Networked Interaction in Foreign Language Acquisition and Research. De Universiteit Utrecht is penvoerder van dit project, waaraan acht universiteiten van binnen en buiten Europa, 4 middelbare scholen en een ICT Concultancy bureau meewerken. Binnen het NIFLAR-project worden twee omgevingen gebruikt/ontwikkeld: een video-webcommunicatie omgeving

en Second Life-achtige driedimensionale virtuele werelden, waarin studenten uit verschillende landen elkaar kunnen ‘ontmoeten’ en samen activiteiten en opdrachten uitvoeren. Voor meer info → NIFLAR

 

 

 

 

 

 

 

   Video-web communicatie ervaringen sinds 2004

 

 

 

 

Uitvoerders: Kristi Jauregi, Silvia Canto,  David Sanz (Opleiding Spaans)

Projectbegeleiding: Harry Fass (CIM)

Technische ondersteuning: Lex Hermans (CIM)

Adviezen: Peter Jan Slagter (Opleiding Spaans)

 

         Universiteit Utrecht

 

 

 

 

1.Introductie

 

Toen wij in november 2004 in aanraking kwamen met de videoconferencing-omgeving van Click to meet, werden we meteen enthousiast over de mogelijkheden die deze omgeving biedt om het huidige onderwijssysteem en dat van moderne vreemde talen in het bijzonder, te verbeteren en te verrijken.

 

Videoconferencing maakt samenwerking tussen individuen en groepen mogelijk: in ons geval virtuele face-to-face communicatie in de doeltaal. Studenten uit verschillende instellingen en landen kunnen via videoconferencing elkaar zien en spreken, documenten (artikelen, power-point slides, internet-sites, foto’s, geluidsfragmenten, etc.) aan elkaar laten zien, en samen documenten schrijven.

 

In de constructivistische benadering van onderwijs- en leerprocessen, waar samenwerking en interactie naar aanleiding van relevante taken centraal staan, biedt videoconferencing een ongekende schat aan mogelijkheden.

 

De Opleiding Spaans van de Universiteit Utrecht heeft samen met het CIM de mogelijkheid van een pilot aangegrepen om de meerwaarde van videoconferencing te onderzoeken en na te gaan hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs konden verhogen.  Via videoconferencing hebben studenten Spaans die in Utrecht studeren kunnen communiceren met native speakers, studenten aan de Universiteit van Granada, in de doeltaal.

 

In de cursussen taalvaardigheid Spaans 1 t/m 3 wordt er bij de opleiding Spaans volgens de taakgerichte taalonderwijsmethode gewerkt. Dit houdt in dat ’taken’ de kern van de cursussen vormen. De in de titel genoemde uitvoerders hebben voor de cursus taalvaardigheid 3 (op B2 niveau) 5 taken ontworpen: 2 groepstaken en 3 duotaken. Eén daarvan is een schrijftaak. Bij deze taken staan interculturele verschillen tussen Spanje en Nederland centraal.

 

 

2. Vorm van de sessies

 

Voor de verschillende taken werd min of meer dezelfde set-up gebruikt. De studenten kregen zelf de controle over de omgeving en presenteerden het oefenmateriaal aan elkaar. Hun gesprekken werden geobserveerd door de docent die, waar nodig, de oefeningen verduidelijkte. Tijdens de taakuitvoering door de studenten was de docent slechts op de achtergrond en niet zichtbaar aanwezig. Verder konden we rekenen op de ondersteuning van een technicus in Granada en een in Utrecht die door middel van een audioverbinding bij de videoconferences aanwezig waren. De inhoudelijke ondersteuning van de studenten tijdens de sessie werd op de eerste plaats aan de docent overgelaten, bij specifieke technische problemen kon één van de technici bijspringen. Het is ons snel duidelijk geworden dat voor communicatie in een kleine groep zoals in deze pilot het medium uitermate geschikt is. De deelnemers voelden zich snel op hun gemak in de omgeving en zij communiceerden ongedwongen met elkaar.

 

Het tempo van de sessies was één taak per week, en de gemiddelde duur van de verwerking van elke taak, dus de gemiddelde duur van elk native-niet native contact was één uur. Na elke taak hielden wij een enquête om de ervaringen van de studenten en native-speakers vast te leggen. Het eind van het traject kreeg de vorm van een presentatie van het project aan de klasgenoten en een interview over ervaringen.

 

De studenten die thuis een snelle internet verbinding hadden, hebben we gestimuleerd om de sessie van huis uit te volgen. Een aantal studenten hebben dit inderdaad gedaan en dit leverde weinig problemen op. Ook de docenten die de sessies ondersteunden, hebben dit vanuit hun eigen huis gedaan.

 

Alle sessies zijn opgenomen met een desktoprecording applicatie, wat het mogelijk maakt de oefeningen achteraf te analyseren. Deze opnames geven ons een beter beeld van het verloop van de sessies, technisch en inhoudelijk, en zij bieden ons daarmede de mogelijkheid om verbeteringen aan te brengen in alle aspecten van deze pilot.

 

Om een vergelijking te kunnen maken tussen werken met videoconferencing en werken in een ‘gewone’ klas, hebben de Utrechtse docenten de speciale pilot-taken ook geschikt gemaakt voor gebruik in ons standaardonderwijs. De data uit beide onderdelen zullen ons in staat stellen om vergelijkingen te maken tussen pilot en niet-pilot.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conference voorbeelden

 

De volgende oefeningen hebben in de videoconferencing set-up plaatsgevonden:

 

Bespreken bestaand materiaal   

 

Een aantal sessies bestonden uit een communicatie-opdracht waarbij de student in Utrecht met de student in Spanje een reis naar Granada organiseert. In het volgende fragment bespreken de deelnemers welke spullen ze in hun koffers moeten stoppen.

Met Click-to meet: http://wmstreams.let.uu.nl/users/jauregi/1.wmv

Met Adobe Connect: http://wmstreams.let.uu.nl/users/jauregi/2.wmv

 

 

Schrijfopdracht  

 

Tijdens deze sessie werd samen geschreven aan een document. De student in Utrecht kreeg vooraf de opdracht om over een bepaald onderwerp een kort stuk te schrijven; deze werd tijdens de sessie besproken en verbeterd door de native speaker. Ook was er de opdracht om samen een slot aan het stuk te schrijven, deze d.m.v. de optie ‘share application’. Beide deelnemers schreven in dit geval tegelijk aan het document.

 

http://wmstreams.let.uu.nl/users/jauregi/5.wmv

 

http://wmstreams.let.uu.nl/users/jauregi/6.wmv

 

http://wmstreams.let.uu.nl/users/jauregi/7.wmv

 

Groepscommunicatie met Chili

 

http://wmstreams.let.uu.nl/users/jauregi/3.wmv

 

http://wmstreams.let.uu.nl/users/jauregi/4.wmv

 

  

Reageren op geluidsfragmenten

 

In een aantal taken moesten Nederlandse studenten en Spanjaarden reageren op audiofragmenten. Hier heeft één van de studenten in Utrecht het podium en laat zijn gesprekspartners (een Nederlandse student en twee Spanjaarden) een fragment horen over culturele verschillen tussen Nederland en Spanje. Aan de hand  hiervan moeten ze verder debatteren.

 

 

4. Conclusie

 

Voor ons vreemde-talenonderwijs hebben wij in onze pilot kunnen constateren dat videoconferencing een nieuwe dimensie aan het talenonderwijs geeft, omdat onze studenten in de doeltaal met native speakers kunnen communiceren. Het is in tweede-taalverwervingsonderzoek een algemeen geaccepteerd standpunt dat taalverwerving bevorderd wordt als aan bepaalde condities wordt voldaan: zo moeten leerders blootgesteld worden aan begrijpelijk taalaanbod (input) en moeten ze interactie- en output-mogelijkheden krijgen aan de hand van levensechte taken, het liefst met native speakers. Het is bekend dat in het standaardonderwijs juist  het gebruik van de doeltaal als kunstmatig wordt ervaren.

Videoconferencing  kan dat gebrek op een uitdagende, motiverende en verantwoorde manier opvangen.  Bij videoconferencing – en dat zeggen onze studenten nu, na de pilot – hebben zij het gevoel daadwerkelijk in Spanje te communiceren met native speakers.

 

5. Reacties

 

De zes Nederlandse studenten die aan de pilot hebben meegedaan zijn heel erg positief over hun ervaring. Ze zeggen tijdens het project veel geleerd te hebben, zowel op intercultureel als op taalniveau. Zo hebben ze de taakuitvoering vergeleken zoals die standaard binnen de cursus is geprogrammeerd (waar Nederlandse studenten in de doeltaal met elkaar interacteren) met de videoconferencing waardoor zij met Spanjaarden konden communiceren. Deze laatste vorm werd als veel relevanter, intensiever, leerzamer en leuker ervaren. Ze waren heel positief over de communicatiemogelijkheden van de virtuele omgeving. Ze hopen dat videoconferencing deel zal gaan uitmaken van de standaardopzet van de taalvaardigheidscursussen van de opleiding Spaans.

 

Wat ons docenten betreft, wij zijn vanaf het begin van het project heel erg enthousiast geweest over de mogelijkheden van zo’n omgeving, we hadden een aantal ideeën over hoe de interacties zouden verlopen, wat de leermomenten zouden zijn … Maar onze verwachtingen zijn overtroffen, de uitkomsten zijn nog positiever dan gedacht.

Publicaties / lezingen:

 

 • Jauregi, K. & Bañados, E. (in preparation): An intercontinental video-web communication project between Chile and The Netherlands. In Helm, F. & Guth, S. (eds.) Telecollaboration 2.0. Peter Lang publishers.

 • Jauregi, K. & Bañados, E. (5-9-08): "Intercultural negotiation through video-web communication:  coping with difficulties for success in two intercontinental projects". EUROCALL,. 3-6 September 2008,  Székesfehérvár, Hungary.

 • Jauregi, K. Bañados, E. & Morales, J. (1-9-08): "Distant intercultural communication through video-web communication  tools: Preliminary results of four years of experience". Selected keynote speaker.  CALL Antwerp, 30 August-2 September 2008.

 • Jauregi, K. Bañados, E. & Morales, J. (1-9-08): "Distant intercultural communication through video-web communication  tools: Preliminary results of four years of experience".  Proceedings. CALL Antwerpen, 30 August-2 September 2008. (23-25)

 • Jauregi, K. & Bañados, E. (2008): Virtual interaction through video-web communication: a step towards enriching and internationalizing learning programs. In ReCALL, 20 (2), 183-207.

 • Jauregi, K. & Filius, R. (4-3-2008): "Internationalisering zonder mobiliteit".  Workshop,  Onderwijsparade 2008, Universiteit Utrecht.

 • Jauregi, K., E. Bañados &. O. Salazar (2007): "Negotiation of intercultural, pragmatic and formal meaning in virtual foreign/native speaker interaction through videoconferencing: experiences and results." EUROCALL 2007, poster-presentation.

 • Jauregi, K (2007): "Videocomunicación y ELE". FOCO, 3. (3-6).  

 • Jauregi, K. (7-6-2007): "Virtual interaction through video communication and blogs: a step towards enriching and internationalizing learning programs". EPAL, Université Stendhal, Grenoble, France. 6-9 de juin 2007.

 • Jauregi, K. (26-5-2007): "Virtual face-to-face interaction through videoconferencing: a step towards enriching foreign language teaching programs". CALICO at Texas State University, San Marcos, Texas. 23-26 of May 2007.

 • Jauregi, K. (2007): "La videocomunicación, una herramienta que rompe fronteras y acerca a personas, lenguas y culturas". Workshop in samenwerking met P. Valdivia: Studiedag Vereniging Docenten Spaans op School. Taller en colaboración con P. Valdivia en jornada didáctica de la Asociación Neerlandesa de Profesores de Español. Luzac College, Hilversum. 31 maart 2007.

 • Jauregi, K., S. Canto C. Ros (2006): "La interculturalidad a través de la videoconferencia". Actas del XVI Congreso Internacional ASELE: La competencia pragmática y la enseñanza del español como lengua extranjera. Universidad de Oviedo, Spanje. (749-760)

 • Jauregi, K. (2006): "Mis estudiantes son diginativos, ¿y los tuyos? El aprendizaje de la competencia comunicativa oral a través de entornos digitales: un reto posible". Workshop / Taller XVII Congreso Internacional ASELE: Las destrezas orales en la enseñanza del español. Universidad de La Rioja. Logroño (26-30 de septiembre de 2006). Enlaces oral.

 • Jauregi, K. (2006): "Samenwerkend leren via videoconferencing: ervaringen met twee pilot projecten Spaans".  In samenwerking met Peter Slagter. SLOC, 8-06-2006, Universiteit Leiden.

 • Jauregi, K (2006): "El aula de ELE, un espacio para promover la comunicación oral"Encuentro práctico de profesores. 20 Mei 2006. Würzburg, Duitsland.

 • Jauregi, K. & D. Sanz (2005): "A virtual travel to Spain through videoconferencing: experiences of a pilot project at Utrecht University".  International Congres Educa-Berlin, (30 november-2 december 2005).

 • Jauregi, K. (2005): "Samenwerkend en interactief leren via videoconferencing". In samenwerking met C. Ros en D. Sanz.. Workshop. Studiedag Grenzeloos leren, Levende Talen. Utrecht, 5 November.

 • Jauregi, K & P. Slagter (2005): "Videoconferencing: virtuele face-to-face interactie voor samenwerkend leren". Studiemiddag IVLOS: Video en videoconferencing gebruik in het HO. 3 november 2005.

 • Jauregi, K., S. Canto & C. Ros: "La interculturalidad a través de la videoconferencia". Te verschijnen in  Actas del XVI Congreso Internacional de ASELE, Universidad de Oviedo.

 • Jauregi, K (2005): "La interculturalidad a través de la videoconferencia". Workshop XVI Congreso Internacional ASELE (22 september 2005). Universidad de Oviedo, Spanje.

 

 

 

 

 

Kristi Jauregi David Sanz Silvia Canto Lex Hermans Peter Slagter