Vooraf

Volgende >


Maak van dit practicum een verslag. Beantwoordt daarin in ieder geval de vragen die je tegenkomt. Geef waar mogelijk een plaatje om je antwoord te illustreren. Stuur het verslag op aan Gerrit.Bloothooft@let.uu.nl

In dit practicum bekijken we de golfvormen van spraakgeluiden en van gezongen klinkers. We bekijken periodiciteit in klinkers en het ontbreken daarvan in wrijfklanken en plofklanken. 

We gaan er het spraakanalyseprogramma praat gebruiken, waarmee we ook alle analyses van zang kunnen doen. Het practicum is ook een kennismaking met praat en je leert de structuur en de belangrijkste commando's van praat kennen.

Volgende >