Spectrum

< Vorige | Volgende >


Van elk periodiek signaal (zoals zang) kun je de samenstellende frequenties berekenen. Dit kun je weergeven in een plaatje. Hierin wordt langs de x-as de frequentie (f) en langs de y-as de amplitude (A) uitgezet. Zo'n plaatje heet een spectrum.

In een spectrum wordt weergegeven welke frequenties in het signaal aanwezig zijn, en wat de amplitude van elk van die frequenties is. In het spectrum van een zuivere golf (een sinus) komt maar één frequentie voor, daarom zie je maar één "paaltje". In het figuur hieronder zijn spectra afgebeeld van twee sinussen met een verschillende frequentie (500 en 800 Hz) en een gelijke amplitude.

Omdat een perfecte zuivere golf niet te maken is, en de analyse ook beperkt is, zie we ook nog allerlei 'rest' producten naast de grondfrequentie van de sinus.

< Vorige | Volgende >