Vooraf

Volgende >


Maak van dit practicum een verslag. Beantwoordt daarin in ieder geval de vragen die je tegenkomt. Geef waar mogelijk een plaatje om je antwoord te illustreren. Stuur het verslag op aan Gerrit.Bloothooft@let.uu.nl

In dit practicum bekijken we geluidsspectra van allerlei klanken, en we beluisteren de klanken die behoren bij gedeelten van het spectrum. We gaan op zoek naar formanten en in het bijzonder de zangersformant, en kijken wat toonhoogtetoename voor effect op het spectrum (en klinkers) heeft. Tenslotte gaan we ook het verschil zoeken tussen dezelfde klinker wanneer die in modaal en in falsetregister wordt gezongen. 

We gaan er vanuit dat je het programma praat een beetje beheerst maar zullen de nodige commando's wel regelmatig noemen om je geheugen op te frissen.

Volgende >