Vooraf

Volgende >

 

LET OP: Dit practicum is op de Trans (Trans 10 zaal 0.30) volg de bordjes luisterexperiment in het gebouw.

In dit practicum wordt samen met een medestudent wederzijds een fonetogram opgenomen. Een fonetogram geeft een afdruk van de stem weer. Het geeft het bereik van de stem in zowel toonhoogte als in luidheid weer. Bij het opnemen van een fonetogram is begeleiding nodig. De bedoeling in dit practicum is dat je zowel de fonetogram-opname van je medestudent begeleidt en er ook zelf onder begeleiding één "inzingt". 

Je zult twee fonetogrammen maken, één van je totale stem en één van alleen je borststem (als vrouw) of alleen je falsetstem (als man). Elk fonetogram wordt bestudeerd met betrekking tot stemdichtheid, jitter, en de crestfactor. Deze versies worden afgedrukt. Uiteindelijk heb je dan zes afdrukken. 

Maak van dit practicum SAMEN met je medestudent een verslag, en behandel daarin alle fonetogrammen. Beantwoordt in het verslag in ieder geval de vragen die je in deze practicumbeschrijving tegenkomt. Geef waar mogelijk een plaatje om je antwoord te illustreren. Stuur het verslag op naar Gerrit.Bloothooft@let.uu.nl

We gebruiken voor dit practicum het programma Voice Profile op de laptop, of Fonetograaf op de PC. Eerst wordt uitgelegd hoe dit programma werkt en hoe de procedure om een fonetogram te maken uitgevoerd dient te worden. Tenslotte worden de fonetogrammen opgenomen. Per koppel is er 1,5 uur ingeroosterd.


Volgende >