Vooraf

Volgende >


Maak van dit practicum een verslag. Beantwoordt daarin in ieder geval de vragen die je tegenkomt. Geef waar mogelijk een plaatje om je antwoord te illustreren. Stuur het verslag op aan Gerrit.Bloothooft@let.uu.nl

In dit practicum gaan we dieper in op verschillende eigenschappen van zang die wat dichter bij de uitvoeringspraktijk liggen. Aan bod komen onder andere: het zingen met verschillende soorten emoties en vibrato. Ook onderzoeken we het verschil tussen klinkers die door dezelfde zangeres met een tussenpose van 22 jaar zijn gezongen.

We gaan nogmaals werken met het spraakanalyseprogramma praat. Binnen dit practicum maken we gebruik van de vowels in concert database. Eerder hebben we de klinkers geanalyseerd nu gaan we de frasen bestuderen.

Volgende >