Utrecht Universiteit Faculty of Arts home education research international staff news games contact us
Aan de Universiteit Utrecht volgt de student in de bachelorfase een major met een omvang van maximaal 135 ECTS-studiepunten (2 1/4 jaar). De major is de hoofdrichting, daarnaast bestaat er de profileringsruimte van ten minste 45 ECTS (3/4 jaar). Studenten kunnen die profileringsruimte naar eigen inzicht vullen met cursussen uit het totale onderwijsaanbod van de Universiteit Utrecht. Het is overigens niet noodzakelijk om deze vrije ruimte te vullen met cursussen van de eigen faculteit of universiteit.
Een van de mogelijkheden voor het inrichten van de profileringsruimte, is het volgen van een minor. Een minor is een (door het onderwijsinstituut) erkend samenhangend pakket van vier cursussen waarvan er tenminste één op niveau 3 moet worden gevolgd. Soms is een minor een ingangseis voor een bepaalde master. Minors kunnen specifieke ingangseisen en een vastgestelde capaciteit hebben.

This minor offers the chance to learn about feminist movements as social and cultural movements contemporary and historical, about the impact of gender and ethnicity (both in the Netherlands, and in a European and global perspective) and about the way gender, ethnicity, and sexuality are constructed in popular culture, in art and literature, in new media and in cyberspace. Students learn about the basic concepts used in research about gender and ethnicity.
For a updated overview of the courses visit the the Cursuskrant >>

©All rights reserved by Utrecht University Department of Women's Studies, October 2003