Utrecht Universiteit Faculty of Arts home education research international staff news games contact us

Studeren in het buitenland

Een uiterst waardevolle uitbreiding van studie is het volgen van onderwijs in het buitenland. Vrouwenstudies biedt daartoe via 'NOISE' een prachtige gelegenheid.
NOISE, het 'Network of Interdisciplinary Women's Studies in Europe', is ontstaan in het kader van ERASMUS, dat onderdeel is van het SOCRATES programma van de Europese Unie.
Binnen het NOISE mobiliteitsprogramma wordt studenten de mogelijkheid geboden cursussen te volgen binnen het Vrouwenstudies programma van partneruniversiteiten. De aan de gastuniversiteit behaalde punten tellen gewoon mee binnen je studieprogramma aan de universiteit Utrecht, en de gevolgde vakken kunnen als vervanging opgevoerd worden voor vakken binnen het Utrechtse curriculum. Vrouwenstudies Utrecht heeft op dit moment met zeventien partner universiteiten een bilateraal contract voor studentenuitwisseling.
Als je erover denkt een gedeelte van je studietijd aan een buitenlandse universiteit door te brengen, neem dan voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure, de ERASMUS beurs - die voorziet in reiskosten, een kleine toelage per maand en indien nodig een taalcursus - en de studieprogramma's binnen partneruniversiteiten, neem dan contact op met de International Office van de Letteren faculteit, contactpersoon is Marlies Bussemaker.
More information >>

©All rights reserved by Utrecht University Department of Women's Studies, October 2003