Utrecht Universiteit Faculty of Arts home education research international staff news games contact us

GEM: Expertisecentrum Gender, Etniciteit en Multiculturaliteit

GEM is opgericht door de Nederlandse Onderzoeksschool Vrouwenstudies (NOV), het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies (NGV) en het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV).
GEM is een expertisecentrum en staat voor:

Gender, Etniciteit en Multiculturaliteit in het Onderwijs.
Het expertisecentrum GEM is verbonden aan de Faculteit Letteren van de Universiteit Utrecht en wordt medegesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het expertisecentrum GEM heeft ruime ervaring met wetenschappelijk en toegepast onderzoek, curriculumverandering in het onderwijs, ICT onderwijs, informatievoorziening en netwerkactiviteiten. GEM maakt gebruik van nationale en internationale onderwijservaring en onderzoeksresultaten.
Meer informatie >>

©All rights reserved by Utrecht University Department of Women's Studies, October 2003