De godsdienstoorlogen (1550-1700) als Europees fenomeen


Literatuur:

- Richard Bonney, The European Dynastic States, 1494-1660
Paperback | 692 Pagina's | Oxford University Press | USA Edition | 1991 ISBN: 0198730233

- Reader

Inhoud:

‘Parijs is wel een mis waard’, zo merkte de protestantse Hendrik IV lakoniek op toen hij zich bekeerde tot het katholicisme als voorwaarde om de Franse troon te bestijgen. Zo gemakkelijk ging het meestal niet. In de zestiende en zeventiende eeuw werd Europa overspoeld door godsdienstoorlogen, meestal als gevolg van de scheiding tussen protestanten en katholieken. Burgeroorlogen waar religie als een splijtzwam werkte vonden plaats in Frankrijk aan het einde van de zestiende eeuw, en in Engeland tegen het midden van de zeventiende eeuw. Ook in grootschalige internationale conflicten speelden godsdienstige tegenstellingen een dominante rol, zoals tijdens de Nederlandse Opstand tegen Spanje en de Dertigjarige Oorlog in het Keizerrijk. Na de Vrede van Westfalen (1648) was religie nog een factor van betekenis tijdens bijvoorbeeld de Glorieuze Revolutie in Engeland en grootschalige protestantse opstanden in Hongarije en Frankrijk rond het begin van de achttiende eeuw.

Deze cursus beoogt dit complexe verschijnsel te analyseren en een inschatting te maken van de invloed van religieuze factoren op de politiek. Is de term ‘godsdienstoorlogen’ een accurate omschrijving voor deze conflicten? In hoeverre waren deze conflicten verbonden met binnenlandse machtsverhoudingen, de relatie tussen aristocratie, parlement en vorst, of het internationale machtsevenwicht? Eindigden de godsdienstoorlogen werkelijk na 1648? De student maakt kennis met dit fascinerende verschijnsel in comparatief verband in Europese context.

Terug naar hoofdmenu
Last update: 23 mei 2006