Frank Drijkoningen


Email: F.A.C.Drijkoningen@uu.nl

Telephone: ++33-30-253.6214 (work) and ++33-30-2203238 (home, only if really urgent)

Affiliations

Voor de opleiding Frans: Studiehandleiding : Bon à savoir!, versie september 2011
Ten opzichte van eerdere versies kenmerkt deze versie zich door een aantal toevoegingen voor de linguistiek (die ook in andere vakgebieden zoals de psychologie en de didactiek geldig zijn). Meer in het bijzonder wordt een alternatieve manier aangegeven voor het omgaan met noten, citaten, referenties en de bibliografie.


Onderwijs / enseignement / teaching (2011-2012)


Research