Kinderen

Kinderen van Dirk Bloothoofd <VII-2> en Johanna van Dam, geboren in Oudorp

  1. Jannetje (Jansje) Bloothoofd, geb. 11.5.1848 [get. Cornelis Venneker; Gerrit Klaver], tr.1 Cornelis de Wit Oudorp 26.4.1868 [get. Jan Hedder, koopman, 50 jaar, stiefvader bruidegom; Arie Zuurbier, landman, 20 jaar, zwager; Pieter de Wit, landman, 35 jaar, oom bruidegom; Iede Min, koopman, 48 jaar, oom bruid], landman, geb. Schagen ~1847, overl. Zijpe (Groote Sloot wijk B) 28.6.1871 [get. Jan de Wit Jansz, 31 jaar, landman in de Zijpe, broeder; Jan Bruin, 63 jaar, landman in de Zijpe, buur], zo. van Jan de Wit en Catharina de Wit, tr.2 Montanus Johannes Koelman Zijpe 10.1.1874, geb. Schagen ~1848, landman, zo. van Laurentius Franciscus Koelman en Johanna Jacoba Hettema, overl. Haarlem 22.8.1899

    Bij het huwelijk: “De getuigen verklaren wijders, onder eede in onze handen afgelegd, dat de naam der moeder van de Bruid, zooals die voorkomt in de geboorteakte als Jannetje van Dam en die in hare overlijdensacte als Johanna van Dam, één en dezelfde persoon aanduidt”.
    Kinderen de Wit: Johannes Theodorus de Wit, geb.~1870; Johanna Catharina de Wit, overl. Schagen 28.11.1871 (1 jaar) - de vader was toen al overleden.

    Kinderen Koelman: Cornelis Johannes Koelman, geb. ~1877, overl. Haarlem 21.6.1938, bleeschhouwer, tr. Haarlem 9.2.1899 Geertruida Johanna Jansen, geb. Amsterdam ~1860, do. van Christiaan Cornelis Franciscus Jansen en Alida Catharina Dandeij [get. o.a. Johannes Theodorus de Wit, halve broeder bruidegom, geb. ~1870, veehouder Zijpe]; Johanna Jacoba Catharina Koelman, tr. Amsterdam 30.4.1913 Johannes Hendrikus Stoelinga, geb. Sneek ~1880, kruidenier, zo. van Hermanus Stoelinga, apothekersbediende en Dorothea Geertruida Singor

  2. Klaas, geb. 14.6.1849 [get. Cornelis Venneker; Gerrit Klaver], overl. Oudorp 15.9.1849 [in huis no.21; get. Dirk Bloothooft, winkelier in Oudorp, vader, 33 jaar; Arie van Dam, landman in Oudorp, bekende (oom?, vroegoverleden man van Neeltje Nanne), 27 jaar]

Kind van Dirk Bloothoofd <VII-2> en Neeltje Nanne

  1. levenloze zoon, geb. en overl. Oudorp 29.1.1858 [in huis no.13; get. Dirk Bloothoofd, landman in Oudorp (vader), 41 jaar; Simon Obe, daglooner in Oudorp, 51 jaar]