Samenvatting

Geert Jans Veuger <I-1>, zo. van Jan Hendrix Veuger <0>, wordt in ieder geval in1657 in Hoogeveen genoemd, overl. voor 1669

In het digitale museum Hoogeveen staat informatie over de eerste bewoners van het dorp. Op de inwonerslijst van 2 april 1657 wordt Geert Veuger genoemd (maar vanaf de eerstvolgende lijst van 27 januari 1659 niet meer). Wel wordt genoemd dat Geert Jans vanaf 12 mei 1660 daar op het Slood heeft gewoond.

Henk Elsinga: Het is mogelijk dat Geert Veuger in Staphorst woonde, maar in het graafseizoen wel turf zal hebben gestoken in Hoogeveen. De dominee van Staphorst riep ieder jaar, vanaf de preekstoel, de mensen op om te gaan werken op het Hoogeveen. Dus wie op Staphorst gemist kon worden, ging turf steken om een paar daalders bij te verdienen. Dat wil niet zeggen, dat ze inwoner waren van Hoogeveen.

Met deze interpretatie kan onderstaande informatie over Geert Jans in Staphorst nog steeds om dezelfde persoon gaan (die huwde namelijk in Staphorst in 1659 voor de tweede maal, steeds gewoond hebben op no:40 in Staphorst).

Peter Geerts (Veuger) van het Echtener Hogeveen gaat 24 juli 1669 in Staphorst in ondertrouw als zoon van wijlen Geert Jans. Meer gegevens zijn er niet over dit gezin, waarin de naam Veuger verder niet genoemd wordt.

Kinderen

 1. Hendrik Geerts Veuger <2-2>, ged. 26.12.1645?
   
 2. Peter Geerts (Veuger) <2-1>, geb. ~1647

In Staphorst leefde een Geert Jans. Hieronder de gegevens.

Geert Jans van Wolt, ondertr. 1 Jantje Hendrix (jd) Staphorst 6.2.1644 (zie gescande DTB van Staphorst, trouwboek Staphorst 1644-1660), zij overl. Staphorst 3.12.1658 (won. num. 40 noord, overleden kerkleden Staphorst 1658-1671), hij tr. 2 Hebele Roelofs (jd) Staphorst 23.12.1659, zij overl. Staphorst 19.8.1669 (won. N:40, huisvr. van Geert Janssen).

transcriptie GB:

                  Anno 1644
6 Febr    Geert Jans van Wolt met      {num. 40
             Jantje Hendrik sijn h-------      { noord.

Het trouwboek van Staphorst bevat maar drie huwelijken uit 1644 (Geert Jans en Jantje Hendrix, schoolmeester Egbert Hendrix en Geertruijd Geers van Egten, en Claes Hilberts en Beertje Arents) en vervolgt dan in 1656.

Henk Elsinga: De geografische aanduiding "van Wolt" (bij het huwelijk in 1644) heeft betrekking op Buddingewold en Haaxwold (met de Wold-Aa en de Wolddijk) het latere Ruinerwold. Dat betekent, dat Geert Jans daar in 1645 verbleef, omdat hij daar mogelijk werk had of er geboren was.

Het lidmatenboek van het 'Kercke-Boek' van Staphorst dat in 1659 is begonnen door ds Theodorus Noortbergh met een aantal gegevens uit 1658. Op nummer 40 Noord woont Geert Jansen & Jantjen Hendriks sijn h[uisvrouw] (de laatste is doorgestreept en er is bijgeschreven obijt 3 Decemb: 1658 ) Hebele Roelofs sijn h[uisvrouw]. Alle drie zijn ze lidmaat.

Zoon Roelof is interessant omdat die na een aantal generaties een verbinding kan geven met Hendrikje Roelofs Veuger (zie puzzelstukken).

Kind uit het eerste huwelijk (doopboek is onvolledig)

 1. Hendrik Gosens, ged. Staphorst 26.12.1645 (won. N:40; zie gescande DTB van Staphorst, doopboek Staphorst 1645-1660)
   


  transcriptie GB:
  26 decemb 
                Het soontje ( gnt Henrick Gosens) vn
                van Geert Jans en ----------- {  num 40
                      Jantje Hendrix sijn hv  {   nooord:

  Gosen komt als voornaam in de DTB van Staphorst meer voor. In navolging van Henk Elsinga is het mogelijk dat Hendrik Gosens ook de naam van de vader van Jantje Hendrix kan zijn geweest. Als Hendrik later kinderen krijgt wordt hij meerdere malen aangeduidt als
  Hendrik {Geerts    }
              {Goosens }
  wat er op kan duiden dat beide namen als alias konden worden gebruikt. Daarbij is verwijst Geerts naar zijn vader, en Goosens naar het patroniem van zijn grootvader aan moederszijde.

  Er zijn maar een paar dopen genoteerd in de vroege periode. Dat de schoolmeester zijn eigen kinderen noteerde is logisch, maar dat als enige ook de doop van Henrick Gosens werd opgeschreven, lijkt te duiden op een familierelatie, of op een notabele positie van de ouders.

  Henk Elsinga: Het doopboek van Staphorst is w.s. opgestart in 1656 door de schoolmeester Mr. Egbert Hendrix getrouwd met Geertruijd Geers, van Echten. Hij heeft achteraf (?) over de periode 1645 t/m 1655 een zestal dopen genoteerd. Het betreft 5 dopen van kinderen van hemzelf en de doop van het kind genaamd Henrick Gosuijns. Er zijn in die 10 jaren natuurlijk meer kinderen gedoopt. Mogelijk is er een familierelatie tussen de schoolmeester en Jantje Hendrix. De volledige vernoeming "Henrick Gosuijns" duidt op de naam van de vader van Jantjen Hendrix. De naam Gosuijns zal staan voor het patroniem Gosewijns.

Kinderen uit het tweede huwelijk, ged. in Staphorst (won. N:40)

 1. Jantjen, ged. 28.10.1660
 2. Roelof, ged. 30.8.1663 [op 20.3.1706 huwden in Staphorst Roelof Geerts en Matje (of Mette) Bartels, beiden JM/JD uit Staphorst, en kregen in Staphorst de kinderen Geert (3.4.1707), Hebele (22.9.1708), en Marrigje (23.11.1710); met name de dochter Hebele geeft een sterke koppeling][zie ook puzzelstukken]
 3. Luijchje, ged. 11.10.1665