Samenvatting

Peter Geerts Veuger <II-1> was een zoon van Geert Jans Veuger < I-1 >,  geb. ~1647, overl. voor 8.11.1687, tr. Claesien Arents Staphorst 24.7.1669 (ondertr., Peter Geerts jm op 't Hooge Echtensveen, zoon van wijlen Geert Jans, Claesien Arents jd van Staphorst; met attestatie naar 't Hoogeveen, waar ze getrouwd zullen zijn; zie gescande DTB van Staphorst, trouwboek Staphorst 1661-1670), do. van Arent Reynts van Staphorst (die overl. voor 1659), zij overl. voor 8.11.1687

Claesjen Arents staat in april 1682 bij de lidmaten van de gereformeerde kerk in Hoogeveen.

De echtelieden zijn voor 8.11.1687 overleden want dan wordt Peters broer Hendrik Geerts Veuger <II-2>  (L.P.) hoofdmomber (voogd) over de twee minderjarige (onmondige) kinderen, samen met Reint Arents (broer van Claesien), Geert Harmsen Clunder en Peter Petersz Smoock.

Henk Elsinga: Geert Harmens Klunder is schipper, geb. ~1630; Peter Peters Smoock is ook schipper. Het zijn ooms van de kinderen, mannen van zusters van Peter of Claesien; Peter Peters uit Colderveen huwde in 31.7.1681 (ondertr. Kolderveen; geh. Hoogeveen) met Jantien Arents uit Hoogeveen, wed. Hendrik Wijchers]. Geert Harmsz Klunder wordt vermeld als schipper in het Zuidwoldiger Hoogeveen in de haardstedenregisters van 1691 t/m 1694 op resp. nr 187, 181, 179 en 174; vermeld als lidmaat der kerk in Hoogeveen in 1682 (64 Geert Herms); hij overleed voor 1704. Hij huwde Grietje Arents (zie onderstaande).

Etstoelgericht: Deel/folio/datum 38/382/30-6-1711:
Eiser: kinderen en kindskinderen van wijlen Geert Harms Klunder en zijn vrouw Grietien Arents;
Verweerder: Harm Geerts;
Onderwerp: stokstraffing;
Inhoud: verkoop door moeder en grootmoeder is onwettig geweest.

Roobaard verwijst met betrekking tot Claesien Arents (hij geeft patroniem Peters maar dat is onjuist) nog naar de kwartierstaat Kuik no 514/5 en 1956/7.

Kinderen

  1. Geertjen Peters Veuger, geb. ~1670, tr. Jannes Jansen Kuijk Hoogeveen 1.1692 (Geerten Peters en Jannes Jans, beiden van Hoge-Veen; huwelijksdatum onvolledig), schipper, zo. van Jan Kuik en wednr van Hendrikjen Alberts (tr. Hoogeveen 9.1688), 3 kinderen (zie kwartierstaat Kuik IIIa)
     
    Kinderen: Arent, ged. Hoogeveen 28.9.1710 (zo. van Jannes Kuijk en Geertien Veugers)

  2. Geert Peters Veuger (ook Feuger) <III-1>, geb. ~1675