Samenvatting

Hendrik Geerts Veuger <II-2>, turfschipper, was mogelijk een zoon van Geert Jans Veuger < I -1>, overl. Hogeveen 1708/1710

In Hoogeveen wordt op een inwonerslijst (akte van trouw aan de Heer van Echten) van 4 maart 1678 Henrick Geerts Voeger vermeld, hij ondertekent met een handmerk (sijn marck getogen). Op 25 december 1682 doet een Hendrik Geerts (nummer 23) in Hoogeveen geloofsbelijdenis. [lidmaten van de Gereformeerde kerk in Hoogeveen in 1682].

Hendrik Veuger wordt in het haardstedenregister als schipper met een praem [er waren ook schippers zonder praam] vermeld in het Zuidwoldiger Hoogeveen in 1691 (nr 207) en 1692 (nr 204) en betaalt f 2 - - ; in 1693 en 1694 op nr 26 in het Echtens Hoogeveen voor f 2 - -; van 1704 tot en met 1709 in het Hollandsche Rot voor f 4 - -, terwijl daar in 1710 en 1711 zijn weduwe wordt vermeld.

Hendrik wordt in 8.11.1687 (L.P.) hoofdmomber (voogd) over de twee minderjarige kinderen van zijn broer Peter Geerts Veuger <II-1>, samen met Reint Arents, Geert Harmsen Clunder en Peter Petersz Smoock.

Henk Elsinga: Hendrik Geerts Veuger is bekend dat hij gedurende een aantal jaren zowel inwoner was van Staphorst als van Hogeveen.
Hij staat in het doopboek van Staphorst als vader van gedoopte kinderen en hij is ook lid van de kerk te Hogeveen.
Hij heeft een woonadres op 't Hogeveen en ook op Staphorst. Dat kan omdat hij schipper is en dus ambulant.

Kind

 1. Geert Hendriks Veuger <III-2>

Er is in dezelfde tijd in Staphorst een Hendrik Geerts Goossens waarmee verwarringen kunnen ontstaan.

Hendrik Geerts Goosens, was een zoon van Geert Jans, geb. 26.12.1645, overl. 1708/1710, tr. Hillegien Arents Staphorst 3.12.1671 (Hendrik Geerts, zoon van Geert Janssen, en Hilligien Arents, beiden uit Staphorst, jm en jd,  geproclameerd 19.11.1671, trouwboek Staphorst 1671-1680)

Kinderen uit dit huwelijk worden allen in Staphorst gedoopt, terwijl het gezin woont op noord 40. In dat huis woonden de vader van Hendrik, Geert Jans, en zijn tweede vrouw Hebele Roelofs in ieder geval tussen 1660 en 1669. De naam Goosens - in parallel onder Geerts genoemd bij de dopen van de kinderen, wat mogelijk op een alias duidt, omdat het bij andere dopen zelden zo genoteerd wordt) komt overeen met de doopvermelding als Henrick Gosuijns in 1645. De eerste dochter wordt genoemd naar de moeder van Hendrik Geerts, Jantje Hendrix, de eerste zoon naar zijn vader Geert Jans, de volgende zoon naar de vader van Hilligien, Arent. De naam Egbert verwijst mogelijk naar meester Egbert Hendrix uit Staphorst.

Op de lidmatenlijst van Staphorst staat omtrent Pasen 1681 Hillegien Arents als nieuw belijdend lid (nr 176) genoemd, wonend op noord 40. Op hetzelfde adres deed Hendrik Geerts op 16 oktober 1671, dus vlak voor zijn huwelijk, al geloofsbelijdenis.

In een verpondingslijst van Staphorst die is opgemaakt in 1705 en gebaseerd is op die van 1682, bij het twee na oostelijkste huis aan de Bergerslag Hend: Goosens staat. Dit huis is waarschijnlijk Noord 40. Dat zou betekenen dat Hendrik Goosens daar tussen 1682 en 1705 steeds heeft gewoond. In het volgende huis in de Bergerslag woonde Roelof Geerts, mogelijk de halfbroer van Hendrik. In 1708 wordt uit Roelof Geerts en Mette/Metje Bartels een dochter Hebele geboren, met de (zeldzame) voornaam van de moeder van Roelof. Ten slotte woont in de Bergerslag ook Geert Hendriks, getrouwd met Geertje Alberts, die in 1702 en 1703 kinderen laten dopen. Hij wordt in het verpondingsregister niet genoemd, maar dat kan betekenen dat hij bij zijn vader Hendrik Goosens woont [informatie Marco Buitenhuis].

Kinderen, gedoopt in Staphorst, wonende no 40 noord

 1. Jantje, ged. 27.10.1672 (ouders Hendrik  {Geert       } en Hillegien Arents)
                                                                                 Goosens
   
 2. Geert, ged. 21.12.1673 (ouders Hendrik {Geerts     } en Hillegien Arens)
                                                                               Goosens

   
 3. Jantjen, ged. 25.11.1677 (ouders Hendrik {Geerts    } en Hillegien Arents)
                                                                                   Gosens

   
 4. Arent, ged. 27.6.1680 (ouders Hendrik Geerts en Hilligien Arents)
   
 5. Egbert Hendriks, ged. 1.2.1684 (als Egbert Hendriks, ouders Hendrik Goosens en Hillegie Arents), tr. Aaltjen Hofstedink Staphorst 3.1.1717 (procl.), wed. van Harmen Jans van Leer. Hij kwam bij trouwen van Staphorst en was een zoon van Hendrik Goossens.