Samenvatting

Hendrik Jansz Veuger <II-2> is mogelijk een zoon van Jan Jans Veuger < I-2 >, geb. ~1645, overl. Kolderveen ~1685, hij ondertr. Marregien (Marrichjen) Andries Kolderveen 11.9.1677 (Hendrick Jans uit Staphorst, Marrichjen Andries weduwe Jan Davids uit Kolderveen), wed. Jan Davids, ged. Meppel 14.4.1644, do. van Andries Arends. Zij ondertr. 3. Jan Hendrix (ter Wal?) Kolderveen 27.12.1685, hij uit eveneens uit Kolderveen.

Op 14 april 1644 wordt in Meppel gedoopt Marien, dochter van Andrees Arents (de vorm Marien komt alleen in de 17e eeuw in Meppel voor). Zij huwt rond 1670 Jan Davids, waarschijnlijk in Nijeveen, want ze komt op 12 september 1675 als wed. van sal. Jan Davids met attestatie uit Nijeveen naar Kolderveen (lidmatenboek Kolderveen, p27). Als weduwe van Jan Davids huwt ze in 1677 met Hendrick Jans uit Staphorst. Overigens doet Hendrick Jans Voeger van Staphorst pas vier jaar later, tijdens het paasfeest van 1681, geloofsbelijdenis in Kolderveen (lidmatenboek). In dat verband is het interessant dat eerst op 16 mei 1682 zijn volledige naam bij de doop van zijn zoon Jan wordt genoemd, en dat de doop van zoon Andries - mogelijk eind 1680 - ontbreekt. Mogelijk woonde het gezin niet steeds in Kolderveen.

Attestatie Maregjen Andries, 12 september 1675:

Huwelijk Hendrick Jans en Marrigjen Andries, ondertrouw 11 augustus 1677:

Geloofsbelijdenis Hendrick Jans Voeger, pasen 1681:

Ook Hendrick Jans overlijdt en Marrichjen Andries hertrouwt wederom als weduwe in Kolderveen in 1685 met Jan Hendrix. Als onderstaande geboorten van Hendrik en Marrichjen zijn, dan is Hendrik Jansz rond 1685 overleden.

Op 14 november 1686 wordt in Kolderveen Grietje, dochter van Jan de Wal geboren. Dat zou nog een kind van Marrichjen kunnen zijn uit het derde huwelijk, maar ze was toen al 42 jaar oud. Meer kinderen zijn niet zo waarschijnlijk.

In 1712 trekt zoon Andries Hendriks naar Meppel trekt en huwt daar. Hij koopt dan het burgerrecht in Meppel, maar hoeft daar, omdat zijn moeder al burger is, de helft van te betalen. Daaruit leiden we af dat Marregien Andries uit Meppel afkomstig is, en dat klopt dan met de gevonden doopvermelding. Haar ouders hadden blijkbaar al het burgerrecht verworven. De tegenwoordige tijd in "al burger is" kan er op duiden dat zijn moeder nog leefde.

In 1734 is er sprake van Veuger Hendrik ter Wal als getuige bij een kind van Andries Hendriks Veuger die dan inmiddels al overleden is. Het gaat om Hendrik Jans ter (ten) Wal die in 1711 in Meppel huwde met Marrigje Peters, en een generatiegenoot was van Andries. Mogelijk gaat het om een kind van de derde man van Marregien Andries (niet noodzakelijk van Marregien zelf) die dan Jan Hendrix ter Wal zou hebben geheten. Er is daar in Kolder- en Dinxterveen geen nadere informatie over te vinden. De kinderen van Hendrik ter Wal, geboren in Meppel, zijn Jan (huwt 1734), Albertje (huwt 1737), Peter (kind in 1740), Albert 17.6.1716, Hendrik 29.6.1718, Andries 16.6.1720, Otto 12.1721, Marrigje 30.45.1724 (vader Jacob Jans ter Wal), Otto 11.8.1726, Ottho 9.7.1927, Claes 2.11.1729. Vader en moeder treden met enige regelmaat optreden als (doop)getuigen van hun (klein)kinderen. De kindernamen zijn in zoverre wel opmerkelijk dat het, buiten Otto, typische Veuger/Kuinder namen zijn.

Kinderen, ged. Kolderveen

 1. geen naam genoemd, ged. 20.10.1678
 2. Aeltjen, ged. 5.10.1679
 3. Andries Hendriks Veuger <III-3>, geb. ~1681 (geen doop bekend, mogelijk no 1)
 4. Jan, ged. 7.5.1682 (vader Hendrick Jans Voeger)
 5. Jantien, ged. 21.10.1683
 6. Geertien, ged. 1.1.1685
     Bij deze dopen staat alleen als vader Hendrick Jans (Voeger) (geen moeder), maar de namen kloppen wel met die in de familie Veuger gebruikelijk waren in die tijd. Jan en Jantien naar de vader van Hendrik, Geert naar zijn oom, Andries naar de vader van Marregien, Aeltje mogelijk naar een van beider vooralsnog onbekende moeders (of Hendrik's zuster).

  Buiten de huwelijksperiode met Marregien Andries zijn er in Kolderveen in de 17e eeuw nog twee andere geboorten met als vader de naam Hendrik Jans: Goosen Hendrix, ged. 6.9.1674, en Jan, ged. 4.9.1687. Als de laatste ook een kind van Marregien Andries is, dan zou de dominee een vergissing hebben begaan omdat de derde man Jan Hendrix was.