Boomvorm | vorige generaties

Zoon van V-7

VI-13 Hendricus Veuger
(1786 - 1847)

Nakomelingen zijn beschreven
in het boek Van toen naar nu,
Veuger, een koopmansgeslacht
uit Meppel van Engelien de Graaf-
Hoornsman (1995)

De tekst van dit boek is hier
in te zien als .pdf file (1 Mb)
Veuger Zijpe


Ook in Piet Dekker (2004),
"Een 'gulden snede', door het
Zijper geslacht Blaauboer
met de verwante families
Jimmink, Veuger en Lanser",
Pirola. is veel te vinden over

de Zijper Veugers (deel 2).

 

Te bestellen bij uitgeverij Pirola