Kinderen

Kinderen van Henricus Pieters Veuger <VI-13> en Neeltje Blaauboer, geb. in St.Maartensbrug tenzij ander vermeld

Neeltje Blaauboer kreeg al op 15.9.1826 in St.Maartensbrug een onechte zoon Gerrit, die echter 5 dagen later, op 20 september al weer overleed. Ze was toen nog maar 16 jaar oud.

Veel meer informatie over deze kinderen en hun nageslacht is te vinden in 'Van vroeger naar nu, Veuger, een koopmansgeslacht uit Meppel' door Engelien de Graaf-Hoornsman (1995), eigen uitgave. Deze is hier beschikbaar als .pdf bestand (1 Mb). Daarnaast is er "Een 'gulden snede', door het Zijper geslacht Blaauboer, met verwante families Jimmink, Veuger en Lanser", uitgeverij Pirola (twee delen) van Piet Dekker (december 2004). In deel twee (p462 - p531) staat de Zijper tak van de familie Veuger beschreven.

 1. Gerrit Veuger <VII-6>, geb. Meppel (wijk 10 no.749, huis van broer Jan) 15.2.1828 (aangifte in Ruinerwold, de woonplaats van de vader; get. Jan Veuger, 44 jaar, zilversmid, Meppel; Pieter Bot, 40 jaar, koopman, Meppel ), tr. Engeltje de Leeuw Zijpe 17.4.1852, geb. St. Maartensbrug 22.4.1827, do. Jan Dirksz de Leeuw, timmerman en Duifje Wilemsd. van Hoorn.
  Hij volgde zijn vader op als kruidenier in het Hooge Huijs.

 2. Pieter, geb. 27.4.1829, overl. 9.4.1830

 3. IJda Veuger, geb. 1.5.1830  (get. Gerrit Blaauboer, 45 jaar, burgemeester, St.Maartensbrug; Adriaan de Carpentier, 49 jaar, dijkgraaf, won. aan de Grote Sloot in de Zijpe), tr. Hendrik Schuijt Zijpe 11.9.1852, landman, geb. Zijpe 7.12.1819, zo. van Klaas Schuijt en Maartje Blaauboer. Zij tr. 2. AriŽn Bakker Zuid-Scharwoude, 6.6.1858, landbouwer, geb. 1829/30 als zo. van Pieter Bakker en Betje de Wilde.

  Kinderen uit het eerste huwelijk, geb. in St.Maartensbrug: Klaas (geb. 13.11.1852), Neeltje (geb. 24.10.1854) Schuijt; uit het tweede huwelijk: Pieter (geb. ~1861), Hendrikus (geb. ~1862), Cornelis (geb. ~1874) Bakker

 4. Pieter Veuger <VII-7>, geb. 13.10.1832 (get. Willem van Os, 24 jaar, kantoorbediende, Zijpe; Pieter Zippe, 31 jaar, wolkammer, Zijpe)

 5. Geesje Veuger, geb. 14.8.1834, overl. Schagen 20.8.1915, tr. Willem Meurs Schagen, broodbakker, geb. Schagen 11.3.1835 als zo. van Gerrit Meurs en Elisabeth Hemme. 

  Begraafplaats de Hoep, Schagen

 6. Alida Maria Veuger, geb. 23.12.1835, overl. Amsterdam 18.8.1882 (Wagenaarstraat 30; get. Cornelis Krijt, 46 jaar, echtgenoot; en aanspreker), tr. Cornelis Krijt 8.5.1858, winkelier en koopman, zo. van Johannes Krijt en Grietje Keesman.

 7. Neeltje Veuger, geb. 18.8.1837, tr. Hendrik Kreijger, smid, geb. Zijpe 13.2.1838, zo van Pieter Kreijger, smid, en Antje Mosk.

 8. Hendericus Veuger <VII-8>, winkelier, herbergier, geb. 10.12.1838, overl. Den Helder (won. Zijpe) 22.4.1887, tr. Grietje Koorn Zijpe 26.4.1873, geb. Wieringen 23.6.1845 do. van Grietje Koorn, overl. Zijpe 24.7.1913. Geen kinderen. Zij tr. 2 Adam Schrieken, Zijpe 11.5.1889.

 9. Jan Veuger, geb. 26.3.1841, overl. 11.4.1858 (get. Gerrit Veuger, broeder, en Jogchem Blaauwboer, neef), boerenknecht

 10. Maartje Veuger, dienstmeid en verstelnaaister, geb. 22.3.1842, tr. 1 Jacob Hopman Zijpe 13.5.1865, timmerman, geb. Zijpe 16.9.1841, overl. Zijpe 27.11.1876, zo. van Hendrik Hopman, arbeider, en Aagje Ludeke; tr. 2 Lieuwe de Vries Alkmaar 9.10.1881, geb. Oterleek 19.1.1836, overl. voor 1900


  Op 24.9.1861 overleed in Amsterdam (Koningsstraat 4x) de twee maanden oude Gerrit Veuger die daar op 6.8.1861 als zoon van Maartje Veuger was geboren (in huis NZ Achterburgwal f 240, zij zonder beroep; get. Hermannus Peggenburg, werkman, 59 jaar, NZ Achterburgwal f 257; Johannes Antonius de Kleyn, kleeremaker, 43 jaar, NZ Achterburgwal f 258; aangever Johan Philip Udink, 24 jaar, vroedmeester, Keizerstraat Buurt O, nr 125). Hier heeft ongetwijfeld mee te maken dat er een extract uit het bevolkingsregister van de Zijpe is gemaakt waarin de geboorte van Maartje werd vermeld. Ook is er een (onderstaand) bewijs van geboorte-inschrijving van Gerrit in Amsterdam. Volgens het bevolkingsregister van Amsterdam is Maartje echter al op 3 september afgevoerd naar Zijpe.

  Kinderen van Maartje en Jacob Hopman, geboren in de Zijpe, zijn Aagtje (16.7.1865), Hendricus (14.11.1866, overl. Zijpe 28.10.1868), Neeltje (22.1.1869), Hendricus (30.5.1874, overl. Zijpe 30.4.1875). Na het overlijden van Jacob Hopman, bevalt (waarschijnlijk) Maartje Veuger bijna drie jaar later op 14.7.1879 in de Zijpe van een levenloos kind. Nog als weduwe Hopman-Veuger vertrekt ze 18.10.1881 met twee dochters naar Alkmaar, waar ze negen dagen eerder al in het huwelijk was getreden met Lieuwe de Vries. Rond 1900 wordt ze in Alkmaar in het dienstbodenregister ingeschreven als Wed. L. de Vries. [naspeuringen van Peter Doets]

   

 11. Jogchem, geb. 2.6.1845, overl. 15.3.1847 (get. Jochem en Willem Blaauwboer, neven)

 12. Swaantje Veuger, geb. 23.10.1846, tr. Arie Rijneveld Zijpe 28.4.1866 (Gerrit Veuger, broeder, en Jogchem Blaauwboer, neef, gaven als voogden toestemming), geb. Benschop 22.10.1837 als meerderjarige natuurlijke zoon van Aaltje Rijneveld

  Dochter Cornelia Alida Rijneveld (won. Delft)  trouwde in Montfoort op 3.1.1900 met Anthony van Kooten