Jonge Alberts swager

Wat betekent nu Jonge alberts swaeger in de tekst van het klokkeboek van 1712? 

November
1712 den 25 ditto verluijt
het kijnt van andres
hendrijcks veuger is
Jonge albers swaeger
hest die klocke gekost
voor hem seluer en sijn
vrou is vrij soo dat
se nu vrij sijn en
haer naekoemelijngen
daer voor betaelt          

3  0  0

Op 12.9.1714 wordt er weer een kind verluid en dan staat er 'kint van Andries hendricks jong albert van Enckhuijsens swager'. Dat is de tweede en laatste vermelding op deze manier. We moeten swager waarschijnlijk als zwagerschap interpreteren, dat wil zeggen een verwantschap. 

Nu had de zuster van de vader van Andries, Grietje Jansz Veuger waarschijnlijk een stiefzoon Jonge Albert van Enckhuisen. En dan is er inderdaad een (stief)familierelatie tussen Andries en de laatste. Dat dit expliciet door Andries wordt genoemd kan er op duiden dat Jonge Albert van Enkhuizen een belangrijk Meppelaar was.