Samenvatting

Andries Hendriks Veuger <III-3> was een zoon van Hendrik Jansz Veuger <II-3> en Marregien Andries, geb. Kolderveen? omstreeks 1681, belijdenis Meppel 2.6.1713, begr. Meppel 21.10.1733 (Den 21octobr: is verluit borgemeester Anderies Hendrijcks fueger is vrij van die clocke ziet het jaar 1732 den 29 September), tr. Hendrikje Alberts Kuinder Meppel 17.2.1712 (Andries Hendriks Veuger j:G: en Hendrikjen Albers kuinder j:d: Beide van Meppel), do. van Albert Claes Kuinder en Stijntje Ariaans, ged. 10.6.1694. 15 kinderen. Zij ondertr. 2  Kolderveen 29.1.1735 Hendrik Klaas van den Bergh uit Dinxterveen, wednr Jantjen Lamberts (tr. Kolder- en Dinxterveen 2.11.1720, hij uit Dinxsterveen, zij uit Colderveen)

Andries was van 25.1.1730 tot 25.2.1731 en van 26.1.1733 tot zijn dood in oktober 1733 één van de twee burgemeesters (Ette) van Meppel. Ook zijn zwager Claas Alberts Kuinder was burgemeester van Meppel.

Van buiten naar Meppel
De tekst van het overlijden van het eerste kind van Andries en Hendrikje is om veel redenen interessant:

November
1712 den 25 ditto verluijt
het kijnt van andres
hendrijcks veuger is
Jonge albers swaeger
hest die klocke gekost
voor hem seluer en sijn
vrou is vrij soo dat
se nu vrij sijn en
haer naekoemelijngen
daer voor betaelt          

3  0  0

Inderdaad was Hendrikje al vrijgesteld, maar Andries niet. Dat betekent dat Andries niet via zijn vader vrijgesteld was van het klokkegeld, en dus niet uit Meppel afkomstig was (maar ws uit Kolderveen). Dat klopt, want twee weken na dit overlijden betaalt Andries zijn eigen burgerrechten (en niet voor zijn vrouw want die was al burger). Omdat zijn moeder al burger van Meppel was betaalde hij de helft van vijf gulden en 12 stuivers:

1712 den 13 decemb heeft Andries Hendr: Veuger sijn borger
           recht gewonnen met twee goltguld, omdat sijn moeder 
           Marregien Andries borger is doch sijn vader niet,

aldus  2_16_