Samenvatting

Hendrik Andries Veuger <IV-3> was een zoon van Andries Hendriks Veuger <III-3> en Hendrikje Alberts Kuinder, geb. Meppel ~1717, overl. Meppel 7.12.1759, begr. 14.12.1759 'onder het koor', tr. Zwaantje Pieters van der Veen Meppel ~7.1741, do. van Pieter Jans van der Veen en NN (overl. 13.7.1741, is vrij zie 28.6.1724). Zij tr. 2 Cornelis Daalhuizen en overleed 27.10.1791, begr. 24.11.1791 'onder het koor'.

Henk Elsinga: Er is een verschil van 28 dagen tussen overlijden en begraven van Zwaantje Pieters van der Veen. Mits niemand een datumfout heeft gemaakt, riekt dit naar een "gerezen questie" met betrekking tot de grafplaats onder het Coor. Het vermeende recht op een grafplaats of een zogenaamde "verrottinge" in de kerk was soms aanleiding tot hoog oplopende conflicten tussen families. Het kostte tijd en geld om zo'n conflict te beslechten, waarna soms een herbegrafenis plaats vond.

De naam van het 2e kind Pieter Jans Hendericus is een onvolledige vernoeming van de schoonvader van Hendrik, dus zonder de naam van der Veen. In plaats hiervan staat het patronym van de vader. Bij deze doop wordt de vader Hendrik Hendericus Vueger genoemd. Dit patroniem duidt op de stiefvader Henderik van der Bergh. De naam van het 3e kind is een volledige vernoeming van deze stiefvader. Het volledig vernoemen naar de grootvader van moederskant was in Drenthe een bekend gebruik. Ook stiefvaders, (over)grootmoeders of schoonbroers werden soms volledig vernoemd, al was het maar voor de erfenis. Soms ontstonden hierdoor dubbele achternamen. Indien deze goed in het gehoor lagen, waren ze bestendig, zoals Bruins Slot, Botter Fick en Wessels Boer. De aanduiding Molkghesen geeft het beroep en de voornaam aan. Zij heet dus Ghese en vent met melk. Dit soort merkwaardige namen treft men ook aan in Bentheim en in het land van Tecklenburg (Timmerroelof, Klomparent, Staljohan, Scheperclaus, Rotmensen).

GB: Hilligjen Hendriks van den Bergh was een dochter van Hendrik van den Bergh, de tweede man van Hendrikje Alberts Kuinder. Zij trouwde in 1743 in Meppel met Arent Koerts van der Meulen. Bij haar eerste dochter Jentje, ged. 5.2.1744, was Jentje Andries Veuger getuige.

Hendrik Andries Veuger wordt in Meppel (10e rot) in 1754 voor het haardstedengeld voor f 2 - - aangeslagen.

Kinderen

  1. Andries Hendriks Veuger <V-8>, ged. 28.2.1742 (Andries Henderik, zo. van Henderik Andries Vuger en Swaentjen Pieters. Getuige: Jentjen Andries Vüger(tante))

  2. Pieter Jans Hendericus Veuger <V-9>, geb. 16.3.1743, ged. 17.3.1743 (Pieter Jans Henderik, zo. van Henderik Henderiks Vueger en Zwaantje van der Veen, get: Femmichjen van der Weide (Femmekgen van de Woude)).

  3. Henderik van der Bergh, ged. 29.8.1744 (Henderik van den Berg, zo. van Henderik Andries Veuger en Zwaantje van der Veen, get. Molkghesen [Hillechien] van der Bergh), begr. 4.5.1745 (w.s.)