Samenvatting

Albert Andries Veuger <IV-4> was een zoon van Andries Hendriks Veuger <III-3> en Hendrikje Alberts Kuinder, ged. Meppel 16.1.1729, tr. Luitje (Lutien) Hendriks (Mulder?) Meppel 15.2.1750 (hij van jm van Meppel, zij jd van Koekange), geb. ~1727, begr. Meppel 8.5.1788

Luitje Hendriks was 5.6.1786 in Meppel doopgetuige bij de geboorte van de tweeling Hendericus en Swaantje, kinderen van neef Pieter Veuger <V-7> en Geesjen Broekhuisen. Zij kreeg zelf ook een tweeling.

Albert Veuger wordt in Meppel (11e rot) in 1754, 1764 en 1774 voor het haardstedengeld voor f 2 - - aangeslagen.

Kinderen geboren en gedoopt in Meppel

 1. Andries, ged. 24.7.1751 [get.Jentje Andries Veuger (tante)], begr. Meppel 19.8.1754
   
 2. Hendrikje Veuger, ged. 19.5.1754, begr. Kolderveen 15.2.1808, ondertr. Hendrik Jacobs Soppe Dikke Meppel 2.3.1777, hij uit Blokzijl, geb. ~1739, zo. van Jacob Alberts Dikke en Geertje Hendrik Klinkert, overl. Meppel 15.7.1813
   
  Zij kregen de kinderen Jacob (geb. Blokzijl ~1784) en Albert (geb. Meppel ~1792) Soppe
   
 3. Roelofjen, ged. 5.9.1756 [get. Aeltjen Arents], begr. Meppel 26.10.1758.

  Getuige Aaltje Arents huwde 2. Klaas Hendriks Mulder in Koekange 24.11.1754. Hij was mogelijk een broer van Luitje Hendriks, die in dat geval de familienaam Mulder zou hebben.

 4. Andries, ged. 6.1.1760 [get. Jentjen Andries Veuger (tante) en Aaltjen Arents] tweeling, begr. Meppel 16.5.1761
   
 5. Roelofjen, ged. 6.1.1760 [get. Jentjen Andries Veuger (tante) en Aaltjen Arents] tweeling, begr. Meppel 16.5.1762
   
 6. Roelofjen, ged. 11.11.1764 [get. Aaltjen Arents uit Coekange], begr. Meppel 26.9.1768
   
 7. Geertruida (Gertrui) Veuger, ged. 15.3.1767 [get. Jentjen Andries Veuger], overl. Meppel 1.3.1826 (memorie van successie 6.9.1826), tr. Harm Frederik (Freerk) Danser Meppel 3.2.1790 (ondertr. 31.1), geb. Meppel 19.10.1766 (DTB 87, p.92), overl. Meppel 15.12.1818, zo. van Frederik Harms Danser en Hillegien Hessels

  Zij kregen in Meppel de kinderen Albert (ged. 23.7.1794, schippersknecht, tr. Antje Molenaar de Rijp 12.10.1826 [get. Cornelis Pietersz Jantjes, Willem Pietersz Jantjes, Fop Goesinne, Jan Visser, allen aanbeh. neef bruid], zij geb. Broek op Langedijk ~ 1797, do. van Engel Molenaar en Geertje Verwer);  Hessel (ged. 21.8.1796), Luitien (ged. 30.1.1799), Hillegien (ged. 12.12.1802) en Hendrik (ged. 14.6.1807, overl. Meppel 2.12.1821) Danser