Samenvatting

Andries (Anderis) Hendriks Veuger <V-8>, was een zoon van Hendrik Andries Veuger <IV-3> en Zwaantje Pieters van der Veen, schipper, ged. Meppel 28.2.1742, overl. Rotterdam 29.6.1799 (won. Dijk over Jonkmansteeg, begr. 3.7.1799; begraven inv. #44), tr. Saartje GabriŽl Koets Meppel 1.1766 (ondertrouw), geb. Meppel ~1746, do. van Gabriel Koets (hij zo. van T. Cutsch, geb. Meppel 12.4.1722) en Christiena Hesink, zij overl. Rotterdam 15.4.1811 (won. in het armhuys, begr. 17.4.1811; inv. #44)

Anderijs Veuger wordt in Meppel als schipper genoemd in de tweede helft van de 18e eeuw (opname 1800?). Bij zijn overlijden in Rotterdam is zijn beroep schipper op Zwolle. Hij laat dan een meerderjarig kind (ws. Hendrik) na.

Gegevens in Rotterdam zijn te vinden via de site van het Gemeentearchief

Andries Veuger wordt in Meppel in 1774 (10e rot) voor het haardstedengeld aangeslagen voor f 2 - -

Kinderen

 1. Zwaantje (Swaantje) Veuger, ged. Meppel 30.3.1768, overl. Rotterdam 17.10.1798 (won. Breggesteeg, begr. in de Prinsenkerk 20.10.1798; begraven inv. #44), tr. Rotterdam 12.8.1792 Hendrik Gerrit Opdal (ondertr. 29.7.1792, zij won. Schiedamsche Dijk, hij won. Bruggesteeg; Geref. trouw inv. 14 #114), ged. Delft 15.7.1766, zo. van Gerrit Opdal en Catrina Bol, overl. Rotterdam 20.4.1816
   
  Kinderen: Anderis (Andries) Opdal, geb. Rotterdam 30.4.1794 (ged. 4.5.1794, geb. in de Breggesteeg, get. Anderis Veuger en Sara Koets; Geref. doop inv. 1 #367), Jan Ewout Opdal, geb. Rotterdam 15.1.1797 (ged. 22.1.1797, geb. in de Bruggesteeg, get. Andris Veuger [grootvader] en Catarijna Bal [grootmoeder]; Geref. doop inv. 1 #367)

 2. Christiena, ged. Meppel 29.11.1769 (get. Christiena Hesink [grootmoeder]), overl. Meppel 23.11.1772

 3. Hendrik Veuger <VI-10>, schippersknecht, ged. Meppel 26.12.1772 (get. Zwaantje van der Veen [grootmoeder]), overl. Amsterdam 20.4.1838 (won. Anjeliersgracht, in het Binnengasthuis overleden; getuigen uit het gasthuis; hij was ongehuwd), tr.? Lydia den Hoed, geb. Rotterdam (Binneweg, get. Gerrit Vis en Johanna Hoogendam) 22.5.1785, do. van Teunis den Hoed (Hoet, Hoedt) en Cornelia Bijl (hij geb. ~1732, overl. op de Binneweg onder deze ambachte, vervoerd naar Hillegersberg, begr. 10.10.1798, oud 66 jaar [Gaardersarchief], zij geb. Schiedam 1.4.1746, do van Pieter Bijl en Neeltje den Ouden; echtpaar trouwt Rotterdam 22.12.1767 won. Binnenwegh onder Cool )
   
  Uit de verklaring bji het huwelijk van zijn "dochter" blijkt dat het mogelijk is dat Hendrik Veuger en Lydia den Hoed inderdaad nooit getrouwd zijn (zoals bij het overlijden van Hendrik wordt vermeld).
   

  Kind

  1. Lydia (Lijdia) Petronella Veuger (Vuijger), geb. Rotterdam 11.1.1805 (won. Stadhuijssteeg, ged. in de Grote Kerk 13.1.1805, get. Cornelia Bijl wed. Teunis den Hoed; Geref. doop inv. 1 #102), tr. Rotterdam 3.11.1830 Korstiaan (Korstiaen) Adrianus Vermeulen (akte b57, hij won. Waschbleeklaan, zij won. Raamstraat), wijnkopersknecht, geb. Rotterdam 10.12.1808 (won. Wijde Broedersteeg G 270, ged. 28.12.1808, get. Wilhelmina Catarina Kelder; Geref. doop inv. 1 #487 ), zo. van Baltus Vermeulen en Neeltje Hogervegt

   Kind Teunis Wijnand Vermeulen, overl. Rotterdam 29.10.1831
    

   In de bijlagen bij het huwelijk (Zie gemeentearchief van Rotterdam), is een notariŽle akte opgenomen waaruit blijkt dat de ouders van Lydia gescheiden leefden (hij in de Broedersteeg, zij in de Raamstraat met haar dochter); sterker nog waarin Hendrik Veuger ontkent de vader te zijn van Lydia (alhoewel hij ook weigert die verklaring te ondertekenen): "Het zijn zaken buiten mij, ik ben er geen Vader van en wil er niets mede te doen hebben".