Samenvatting

Pieter Hendriks Veuger <V-9>, winkelier, koopman (Burgerlijk Register Meppel 1812), was een zoon van Hendrik Andries Veuger <IV-3> en Zwaantje Pieters van der Veen, ged. Meppel 16.3.1743, overl. Meppel 27.12.1817 (won. wijk 10 no. 749; get. Pieter Bot, koopman, wijk 10 no. 747; Hermanus Hummel, grutter, wijk 10 no. 752), tr. 1 Pietertjen Harms de Lange Meppel 30.11.1763 (haar voormalige woonplaats is Campen), do. van Harmen Hindriks de Lange en Zwaantje Peters (beiden lidmaat in Wanneperveen, tr. ~1720), begr. Meppel 17.11.1779, tr. 2 Geesje Broekhuizen Meppel 22.11.1780 (kerkelijk ondertrouw Amsterdam 2.11.1780 [nr 625 blz 389]), jd, won. Buittedam (halverwege Amsterdam en Haarlem),  ged. Meppel 3.1.1754 (1751 volgens overlijdensakte) als do. van Hendrik Jan Warners Broekhuizen, meesterkleermaker, en Trijntje Jans Kralen (peet Marrighje Warners), overl. Meppel 26.1.1822 (won. wijk 10 no. 749, get. Peter Bot, 35 jaar, koopman, Meppel wijk 10 no 747; Berend Oldekamp, 35 jaar, kleermaker, Mappel wijk 10 no. 750) .

Kort na het huwelijk kocht Pieter Veuger op 13 .12.1763 het poorterschap van Meppel voor zijn echtgenote Pietertje voor f 5 12 - . Op 24.1.1774 kocht Peetertien Harms de Lange het recht van de klok voor f 3 - - bij het eerste overlijden van een kind (vader Pieter was al vrij).

Toen Pietertje Harms in 1779 overleed, werd er een momberprotocol gemaakt voor de voogdij over de kinderen van Pieter Veuger, winkelier. Daarin werd o.a. genoemd "een schilderij daar op staat een geslagt varken" en diverse beeldjes, waaronder "twee bockies, twee peerties, twee koeijties en nog wat galanterije". [Guus Wiggerts, "(Eigen)aardigheden uit het Meppeler Momberprotocol", Oud-Meppel 20-2 (1998), zie site Oud Meppel].

Het is opmerkelijk dat de tweede echtgenote Geesje Broekhuizen zo ver van Meppel woonde ten tijde van haar trouwen. Wellicht  was ze dienstbode. En mogelijk dat Pieter, als koopman, haar op een reis ontmoette, of dat hij haar nog uit Meppel kende.

De vader van Geesje, Hendrik, werd in Meppel ged. 2.7.1721 als zoon van Jan Warnersz Hendriks uijt de Broekhuijsen (buurtschap bij Ruinerwolde), schipper, en Geesie Hendrikss van ' t Veen (Hoogeveen). Hij overleed in Meppel op 20.10.1767 evenals zijn vrouw Trijntje Jansd Craelen op 25.10.1788. De grootouders overleden eveneens in Meppel, Jan op 7.7.1731, Geesie op 29.10.1753. Het schippersberoep is in deze contreien meestal turfschipper.

Pieter Hendriksz Veuger verkocht op 12.10.1796 voor f 1300.-.- een huis aan Harm Danssen (Danser), de man van zijn nicht Geertrui Veuger <IV-4>, die enige jaren eerder getrouwd waren. [30ste en 40ste penning Meppel, OSA 1786].

Pieter Veuger en Geesje Broekhuizen overlijden beide in hetzelfde huis, wijk 10 no.752, en worden aangegeven door hun buren.

Pieter Veuger wordt in Meppel in 1764 (2e rot), 1774 (8e rot), 1784 (10e rot), 1794 (10e rot) en 1804 (wijk 10) voor het haardstedengeld voor f 2 - - aangeslagen.

 


Kinderen, gedoopt in Meppel uit het eerste huwelijk

 1. Zwaentjen, ged. 17.4.1765 (peet Zwaentje van der Veen (grootmoeder)), begr. 24.1.1774

 2. Hendrik Pieters Veuger <VI-11>, ged. 22.2.1767 (peet Sara Gabriel Koets (tante)), begr. Meppel 10.3.1788?,  tr. Hendrikje Jacobs Kuijer Meppel 7.5.1788 (ondertr. 18.4.1788) (hij als Hendrik Feugers, jm van Meppel, zij jd van Wanneperveen; familienaam ook Kuierts),  ged. Wanneperveen 31.8.1760, do. van Jacob Jans Kuijers en Anna Elisabeth van Setten. Zij tr. 2. Albert Geerlings Meppel 10.3.1802, wednr Grietje Berkenbosch, geb. Meppel 2.11.1763, zo. van Gerrit Geerlings en Swaantje Bartels, overl. Meppel 22.2.1813; zie zijn parenteel. Zij tr. 3 Hendrik Driele.

  Op 18.2.1789 werd in Meppel een kind Pieter gedoopt van Hendrik Veuger en Hendrikje Jacobs Kuijer. Het is niet helemaal zeker of het deze Hendrik betrof omdat Pieter Veuger dan twee kinderen Hendrik en Hendricus zou hebben. Maar ook Pieter's dochter Harmijntje had later twee zoons Hendrik en Hendrikus.

  Hendrik Veuger betaalt in Meppel aan haardstedengeld in 1794 (7e rot) f 2 - -

  Dat Hendrik 26.5.1788 begraven zou zijn, zoals in de parenteel van Albert Geerlings staat, kan niet kloppen met de geboorte van kinderen daarna. Een andere datum vermeldt hiervoor 10.3.1788. Gezien het tweede huwelijk van Hendrikje Kuijer in 1802, is een overlijden aan het einde van de 18e eeuw echter waarschijnlijker. 

  Uit het tweede huwelijk van Hendrikje, twee kinderen: Gerrit (geb. 1802) en Jacob Geerlings.

  Kinderen

  1. Pieter, ged. Meppel 12.2.1789, begr. Meppel 1.4.1791
    
  2. Anna Elizabeth, ged. Meppel 10.11.1790 (peet Aaltjen Jacobs Kuier (tante); naam moeder als Hendrikjen Jacobs Keizer; get. en moeder omgewisseld?), begr. Meppel 29.4.1791

  3. Geesje Veuger, ged. Meppel 24.2.1792, overl. Meppel 16.3.1873, tr. Hendrik Jurgen Limperg Meppel 16.6.1819, geb. ~1795, zo. van Hendrik Georg (Jorge) Limperg en Christina Maria Kole, overl. 10.7.1840

   Zij kregen in Meppel kinderen Hendrikje (geb. 16.5.1824, overl. 16.5.1824), Hendrikje (geb. ~1825) Limperg

  4. Anna, ged. Meppel 2.4.1794, begr. Meppel 20.10.1800
    
  5. Pieter, ged. Meppel 13.12.1795, begr. Meppel 8.4.1799

 3. Harmijntje Pieters Veuger, ged. 30.9.1772 (peet Trijntje Harms de Lange (tante)), overl. Meppel 29.7.1837 (memorie van successie 20.9.1837), tr. Gerrit Woltman (Woutman, Woudman) Meppel 11.5.1794, bakker, ged. Meppel 26.4.1772 als zo. van Roelof Hendriks Woltman (Woutman), vrouwenhoedenmaker, en Geesjen Kappers. 

  Zij verdiende na het overlijden van haar man de kost als dagloner en baker. Kinderen geboren in Meppel, Petertien (geb. ~1800), Roelof (geb. ~1803), Pieter (ged. 29.3.1805), Lambert (geb. 31.5.1807), Hendrikus (geb. 7.11.1812), Hendrik (geb. ~1813), Gerhardus (geb. 6.6.1815, overl. 30.3.1817) Woutman.

  Er zijn dus twee zoons, Hendrikus en Hendrik, die beiden trouwen. 

  Hendrik Woltman, huisschilder, geb. ~1813, wed. Roelofje Withaar, tr. 2 Fennegina Johanna Doedens Avereest 27.10.1852, geb. Ommen ~1834, do. van Jan Doedens, rijksambtenaar, en Aaltje Harkes Rubing, tr. 3 (zijn voornaam Henderik) Aleida Geertruida Westrink Avereest 19.1.1870, wed. Frans van Leeuwen, geb. Oldebroek ~1820, do. van Jacob Westrink en Jacoba Benedicta van HulzenKinderen
, gedoopt in Meppel uit het tweede huwelijk

 1. Swaantje, ged. 7.10.1781 (peet Swaantje van der Veen (grootmoeder)), begr. Meppel 28.4.1783

 2. Jan Pieters Veuger <VI-12>, ged. 16.11.1783 (peet Trijntje Kraalen (grootmoeder))

 3. Hendricus Pieters Veuger <VI-13>, ged. 5.6.1786 (peet Trijntje Kraalen (grootmoeder) en Luitje Hendriks (oud-tante)), tweeling

 4. Zwaantje, ged. 5.6.1786 (peet Trijntje Kraalen (grootmoeder) en Luitje Hendriks (oud-tante)), tweeling, begr. Meppel 24.10.1788