Samenvatting

Jan Pieters Veuger <VI-12>, tolgaarder in Gieten, zilversmid, was een zoon van Pieter Hendriks Veuger <V-9> en Geesje Broekhuizen, geb. Meppel 13.11.1783 (ged. 16.11), overl. Den Helder 31.10.1847 (in een huis staande nabij de "bomvrijd kaserne"), tr. Alida Geerts Veuger Meppel 6.6.1804 (ondertr. 20.5.1804; zijn voormalige woonplaats was Campen), do. van Geert Hendriks Veuger <V-4> en Aaltje van Urk, ged. Hoogeveen 16.4.1782, overl. Meppel 27.2.1830 (zie memorie van successie 27.8.1830)

Jan was in 1827 getuige bij het huwelijk van zijn broer Hendrik Veuger <VI-11>. Hij woonde in Meppel in wijk 10 no. 749 waar ook zijn ouders woonden en zijn beroep is dan zilversmid. In dat huis is de zoon Gerrit van Hendrik Veuger en Neeltje Blaauwboer geboren.

Zie Helmers, G.C., Drentse zilversmeden en andere kunstnijveren in de Nieuwe Drentse Volksalmanak (1956, p. 78). Hij noemt alle Drentse zilversmeden, waaronder Jan Veuger. Die zette het merk I V  wat aan Ian Veuger zal refereren.  Op 4 januari 1810 ondertekent Jan Pieters Veuger als lid van de Maatschappij tot nut van ít Algemeen en van het natuurkundig gezelschap het reglement. Hij behoort dan tot 101 notabelen in Meppel anno 1810.

Na het overlijden van zijn vrouw Alida, heeft Jan van 1830 tot 1837 bij zijn broer Hendricus in de Zijpe gewoond.

J.A. Veuger uit Voorburg: Jan en Alida hadden naast de dochters Geesje en Aaltje een zoon Pieter, die sergeant majoor was en in 1812 geboren te Coevorden. Vader Jan was in die tijd tolgaarder aan de Nieuwe Diep in de gemeente Gieten. Jan Veuger woonde op het eind van zijn leven in Kampen.

Bij het huwelijk van zoon Pieter in 1842 wordt als beroep van vader Jan tolgaarder genoemd (maar niet waar).

[GB 2012] Inmiddels is duidelijk dat Jan in Den Helder is overleden. Omdat het Nieuwe Diep ook een baai bij Den Helder is zou de opmerking van J.A. Veuger dat Jan tolgaarder was aan de Nieuwe Diep in Gieten (dat overigens ook bestaat) mogelijk moeten worden herzien. Het is niet bekend waar de opmerking van J.A. Veuger vandaan komt dat Jan op het eind van zijn leven in Kampen woonde (voor zijn trouwen woonde hij wel in Kampen). Als ook die informatie onjuist zou zijn, dan ontstaat het beeld dat Jan na 1830 blijvend in Noord-Holland is gebleven, en dan in Den Helder is overleden.

Kinderen

  1. Geesje, ged. Meppel 28.9.1806 (tweeling)

  2. Aaltje, ged. Meppel 28.9.1806 (tweeling), overl. Kolderveen 27.10.1806
     
  3. Aaltje, ged. Meppel 3.5.1809, overl. Maastricht 10.5.1865, ongehuwd.

  4. Pieter Veuger <VII-10>, geb. Meppel 21.9.1812 (tweeling)

  5. Gesina Veuger, geb. Meppel 21.9.1812 (tweeling). Zij stond omstreeks 1855 in Amsterdam geregistreerd, wonend Kerkstraat 633. Het is toch mogelijk een tweelingzuster van Pieter, ondanks dat de geboorteplaats en de geboortegegevens niet (helemaal) overeenstemmen; of het is de Geesje van 1806.