Kooplieden in Meppel

Andries Hendriks Veuger kwam kort na het overlijden van zijn vader in 1712 naar Meppel, de geboorteplaats van zijn moeder Marregien Andries. Hij huwde er Hendrikje Alberts Kuinder, een koopmansdochter. Dat was mogelijk de start van een carrière als koopman, die zo goed verliep dat Andries in 1731 tot één van de vier  volmachten (burgemeesters) van Meppel werd gekozen. Zijn nakomelingen waren ook koopman. Kleinzoon Jan Veuger was rond de eeuwwisseling als zilversmid een uitzondering. In het begin van de 19e eeuw verspreidde deze tak zich vanuit Meppel over het hele land. De broer van Jan, Hendricus volgde zijn jonge bruid Neeltje Blaauwboer naar de Zijpe. De kleinzoons van Jan trouwden in Maastricht (Hendrik) en de Lopikerwaard (Jan) en werden daar de vaders van de respectievelijke twijgen Veuger.