Samenvatting

Gerrit Veuger <VI-9>, Nederlands-Hervormd, viskopersknecht, sjouwer, werkman, bediende, geb. Hillegom (arr. Leiden) 22.12.1799, zo. van  Hendrik Veuger <V-7> en Cornelia Haye, overl. Amsterdam 2.10.1861 (Bloemgracht 27; get. Matthijs Ooster, aanspreker, 45 jaar, Prinsengracht CC 465; Frans Kiepe, winkelier, 38 jaar, won. als boven OO 686; bekenden),  tr. 1 Johanna Bos(ch) Amsterdam 28.3.1827, werkster, do. van Harnoldus Bos, overl. en Aagje Tasforum, werkster alhier (get. Jacobus Christiaan Meijer, schoenmaker, 42 jaar; Dirk Lindeboom, timmerman, 32 jaar; Antonie Gokkel, sjouwer, 39 jaar; Simon de Vries, sjouwer, 33 jaar; dochter Kornelia erkend bij huwelijk). tr. 2 Neeltje Heeren Amsterdam 24.5.1843, geb. ~1793, do. van Jan Heeren en Neeltje Zeegers (beiden overleden), overl < 1861. 

Hij woonde in 1854 aan de Lijnbaansgracht 517 (bevolkingsregister Amsterdam)

Kinderen, uit het eerste huwelijk, geboren in Amsterdam

  1. Cornelia (Kornelia), geb. 29.12.1824 (erkend bij huwelijk) (get. Johannes Martinus ?, 21 jaar, werkman; Jacobus Jongeboer, werkman), overl. Amsterdam 26.3.1828 (get. de vader, 28 jaar, werkman; Frederik Pistoor, 24 jaar, klok?, Servetsteeg 20 )

  2. Levenloos kind, geb. 5.6.1826

  3. Levenloos kind, geb. 1.6.1827

  4. Hendrik, geb. 26.6.1828 (won. Palmstraat 32, get. Martinus Hendrikus Sierick, 33 jaar, tapper, Baangracht 357; Reininus Pastor, 28 jaar, Baangracht 35, 28 jaar, koopman), overl. 1.11.1828 (get. de vader, 29 jaar, werkman; Frederik Homburg, 42 jaar, werkman, Rechtboomsloot 41)

  5. Johanna Christina Veuger, geb. 2.4.1830 (won. Baangracht bij Braak 335, get. Johannis Haverkamp, 25 jaar, visverkoper, Geldersekade 100; Frans de Ruijter, 33 jaar, visverkoper, hoogte van Katgracht 20), overl. 4.6.1852 (Lijnbaansgracht 517, get. Gerrit Veuger, ?kooper, 52 jaar; Frans Karton,  timmerman, 26 jaar, Pieter Jacobsstraat 15).

  6. Christina Elisabeth Veuger <VII-6>, geb. 7.2.1833 (won. Palmgracht 38, get. Frans de Ruijter, 36 jaar, werkman, Kadijk 73; Fredrik Homburg, 5x jaar, werkman, Raamgracht 28)

  7. Levenloos kind, geb. 19.4.1842