Samenvatting

Jan Veuger <VII-4>, schipper, was een zoon van Hendrik Jannes Veuger <VI-6> en Grietje Jans Booy, ged. 4.10.1809, schipper, overl. 12.7.1866 (Hollandscheveld A273a, get. Harm Stoffers Schonewille, 41 jaar, landbouwer, buur; Hendrik Pastoor, 26 jaar, arbeider, buur), tr. 1 Aaltje Berents Boer Hoogeveen 11.5.1834, geb. Hoogeveen 18.12.1803, do. van Berent Hendriks Boer en Aaltje Berents Vos, overl. Hoogeveen 27.6.1844, tr. 2 Klaassina Gritter (Grutter) Hoogeveen 1.10.1845, dienstmeid, geb. Hoogeveen 7.4.1812, do. van Albert Jans Grutter en Grietjen Berends Klos

Ten tijde van de volkstelling 1829 woonde hij als twintigjarige zonder beroep op Het Haagje 60.

Jan had bij de keuring voor militaire dienst een lengte van 1,708 m, hij werd vrijgesteld wegens broederdienst voor de lichting 1828 en 1832. Hij woonde in 1829: Haagje 60, in 1836 Holl-veld A 187 (dit moet vooraan het Jan winters dijkje geweest zijn). Dit huis werd in 1829 bewoont door z'n zwager Berend B. Boer. In 1843 woonde hij Holl-veld A 148 (vooraan de Jufferswijk) op het adres waar Berend Hendriks Boer (zijn schoonvader) woonde, deze (B.J.B) bezit in 1832 volgens kadaster de de huisplaats waar nu Zuideropgaande 47 staat.

Zie http://members.lycos.nl/profijt/veuger.htm

Zuideropgaande 47 in 1832

Kinderen, geboren uit Aaltje Berents Boer in Hoogeveen (Hollandscheveld A187a)

  1. Hendrik Veuger, geb. 20.3.1835 (vader afwezig, aangifte door vroedvrouw Wibbina Scholtens-Dekker), overl. 25.2.1843 (adres Hollandscheveld A148, get. Jan Otten Schonewille, 64 jaar, arbeider, buur; Hendrik Eleveld, 31 jaar, arbeider, buur)

  2. Berend Veuger <VIII-7>, geb. 10.10.1836

  3. Jannes, geb. 1.11.1838, overl. 8.12.1838 (adres Hollandscheveld A187, get. Leendert Jans Schonewille, 34 jaar, arbeider, buur; Geert Willems Zwiep, 28 jaar, arbeider, buur) 

  4. Jannes Veuger <VIII-8>, geb. 19.12.1840

Kinderen, geboren uit Klaassina Gritter in Hoogeveen (Hollandscheveld A148)

  1. Hendrik, geb. 19.7.1846, overl. 21.1.1869 (adres Hollandscheveld A148, get. Jan Zomer, 36 jaar, arbeider, buur; Jacob Botter, 28 jaar, arbeider, buur)

  2. Albert, geb. 14.6.1849, overl. 16.6.1849 (adres Hollandscheveld A148, get. Hendrik Eleveld, 37 jaar, arbeider, buur; Harm Schonewille, 23 jaar, arbeider, buur)

  3. Grietje Veuger, geb. 4.12.1851, tr. Jan van Oosten, Hoogeveen 22.4.1876, arbeider, geb. Hoogeveen ~1850, zo. van Reinder van Oosten (ov.) en Aaltien van Schonewille. Hij wednr van Aaltje Schonewille.

  4. Margaretha Veuger, geb. 1.3.1855 (adres Hollandscheveld A272), overl. 24.3.1880 (adres Hollandscheveld E192, get. Berend Bakker, 24 jaar, landbouwer, buur; Jan Roelofs Klomp, 60 jaar, raadsdienaar, bekende), tr. Aaldert van der Weide Hoogeveen 2.2.1878, arbeider, geb. Hoogeveen ~1855, zo. van Volkert van der Wiede (ov.) en Margaretha Kok (ov.)