Samenvatting

Berend Veuger <VIII-7>,  was een zoon van Jan Veuger <VII-4> en Aaltje Berents Boer, geb. 10.10.1836 (Hollandscheveld A187a), arbeider, overl. 27-8-1895 (adres Hollandscheveld E111, get.Benjamin Benjamins, 62 jaar, arbeider, buur; Egbert Kamps, 40 jaar, arbeider, buur), tr. Jantje Blokzijl Hoogeveen 30.4.1864, arbeidster, geb. Hoogeveen 1.2.1842, do. van Hendrik Jans Blokzijl, arbeider, en Johanna Booij, overl. Hoogeveen 2.6.1916 (Hollandscheveld A185, het armenhuis)

Lengte bij keuring in 1855 voor militaire dienst 1,557 m (daarom afgekeurd voor dat jaar). Woonde in 1878 op Holl-veld E226. In overlijdensakte van 1880 wordt E224 als adres opgegeven. In 1900 is het adres E261.

Zie http://members.lycos.nl/profijt/veuger.htm

Kinderen, geboren in Hoogeveen

 1. Klaasje Veuger, geb. 12.11.1864 (Hollandscheveld A405), overl. 15.11.1900 (adres Hollandscheveld E261, get. Jan Hendriks Slot, 56 jaar, arbeider, buur; Johan Georg Smit, 64 jaar, bakker, buur), tr. Andries Mol Hoogeveen 22.3.1884, arbeider, geb. Hoogeveen 7.6.1859, zo. van Andries Lucas Mol, landbouwer, en Lucia Schonewille, overl. 6.5.1948. Hij tr. 2 Grietje Schokker, geb. 4.7.1869, overl. 6.4.1934, tr. 3 Grietje Kroezen.
   

  Begraafplaats Hollandsche Veld (foto Jan Veuger)


 2. Jantje Veuger, geb. 24.10.1866 (Hollandscheveld A405), overl. 1.4.1895 (adres Hollandscheveld E70, get. Albert Smit, 44 jaar, arbeider, buur; Jacob Zwiers, 28 jaar, politie, bekende), tr. 1 Pieter Snippe Hoogeveen 14.5.1887, arbeider, geb. Hoogeveen ~1859, zo. van Pieter Snippe, arbeider, en Hilligje Mol (ov.),  tr. 2 Hendrikus Dekker Hoogeveen 24.2.1892, arbeider, geb. ~1861, zo. van Jan Hendriks Dekker (ov.) en Aaltje Hendriks Boer (ov.). Hij wednr van Wietse Benjamins 

  Kinderen geboren in Hoogeveen Jan (geb. 2.3.1893, overl.6.6.1894), Aaltje (geb. 6.6.1894) Dekker

 3. Jan Veuger <IX-12>, geb. 14.7.1870 (Hollandscheveld E328)

 4. Hendrik Veuger <IX-13>, geb. 6.2.1873 (Hollandscheveld E226), overl. Hoogeveen 6.3.1953, tr. Hilligje Booij Hoogeveen  17.1.1906, geb. Hoogeveen 1.7.1883, do. van Pieter Booij, arbeider, en Pietertien Jans Wachtmeester, overl. Hoogeveen 26.9.1952. Zie genealogie Booij

  Kind

  1. Berend Veuger <X-x>, geb. Hollandscheveld E211 28.1.1907, tr. Aaltje Metselaar. Hij woonde in 1932 Hollandscheveld C503, nu Zuideropgaande 90?
   

  Was in 1900 aangever van overlijden van Willem v/d Weide (buur, Holl-veld E209). Volgens cohier hoofdelijke omslag van 1918 had hij toen een belastbaar inkomen van f 25-50,-. Dit betekent een zuiver inkomen van ongeveer f 700,- (klasse 1)

  Begraafplaats Hollandscheveld (foto Jan Veuger)

   
 5. Aaltje, geb. 29.4.1875 (Hollandscheveld E226), overl. 31.1.1880 (adres Hollandscheveld E224, get. Roelof Smeenge, 48 jaar, landbouwer, buur; Hendrik Hagedoorn, 37 jaar, bakker, buur)

 6. Johanna, geb. 11.9.1877 (Hollandscheveld E226), overl. 8.4.1878 (adres Hollandscheveld E226, get. Roelof Smeenge, 43 jaar, arbeider, buur; Hendrik Jans Boer, 45 jaar, arbeider, buur)

 7. Berend, geb. 28.1.1879  (Hollandscheveld E226), overl. 3.7.1880 (adres Hollandscheveld E224, get. Roelof Smeenge, 48 jaar, landbouwer, buur; Hendrik Hagedoorn, 37 jaar, bakker, buur)