Samenvatting

Jan Hendriks Veuger <V-3>, schipper, was een zoon van Hendrik Geerts Veuger <IV-2> en Aaltien Jans van Hesselingen, ged. Hoogeveen 22.1.1736, overl. 6.4.1820 (adres Molendijk B491, get. Johan Michel, 50 jaar, hoedenmaker, buur; Hendrik Johannes Padding, 50 jaara, schipper, buur), tr. Yda (Ydegjen) Alberts, do. van Albert Bartelds en Ydechien Willems, geb. ~1736 te Wanneperveen, overl. Hoogeveen 14.10.1814.

Jan Hendriks Veuger wordt vermeld in de haardstedenregisters als schipper in het Westelijk Rot, van 1774 (nr 44, een praam), 1784 (nr 36, een praam), 1794 (een praam of schuite), 1804 (schipper), 1807 (nr B 252) en 1812 (A 491 = Schutstraat) en betaalt .4-0-0. In het register inwoners 1798 als schipper, 64 jaar, 2 kinderen, en inwonende ongehuwde zoon Hendrik, 34 jaar; adres Wester Rot 110.

Hij (of zijn broer Jannes) was in 1787 waarschijnlijk betrokken bij een rel tussen Hoogeveener schippers en dominee Hein, naar aanleiding van vechtpartijen en het tegenhouden van dokter Mantingh - een patriot - die op patientbezoek moest. [Hoogeveen, van Echten's morgenland, p 254].

Van (een) Jan Veuger is ook bekend dat hij op 9 januari 1788 bestuurslid was van het schippersgilde in Meppel, bij kwesties rond de turftollen. Dit zou nagetrokken moeten worden want wat doet een Hoogeveener schipper in het Meppeler gilde. 

In registratie ten behoeve gewapende burgerwacht in 1798 vermeld als gehuwd met 2 kinderen, schipper 64 jaar, huis 330

Kinderen, gedoopt in Hoogeveen

 1. Hendrik Jansz Veuger <VI-4>, ged. 6.1.1765
   
 2. NN, begr. 4.10.1768 kind van Jan Veuger, w.s. een dood kraamkind
   
 3. Alberdina Veuger, ged. 11.12.1771, ongehuwd overl. 15.8.1846 (adres Het Schut B491; get. Derk Bruins Slot, 70 jaar, vervener, buur; Rombertus Koopmans, 54 jaar, schilder, buur)

  Ten tijde van de volkstelling 1829 woont zij Het Schut 491, samen met haar broer Hendrik.

 4. Albert, ged. 10.12.1775

 5. Aaltje, ged. 25.4.1779