Samenvatting

Albert Hendriks Veuger <V-5>, schipper, was een zoon van Hendrik Geerts Veuger <IV-2> en Aaltien Jans van Hesselingen, ged. Hoogeveen 9.9.1742, begr. Amsterdam 26.5.1803 (Noorderkerk, Albert Vuegger, won. op d Haarlemmerdijk over d'Heeremarkt), tr. Roelofje Klaas van Steenwijk Koekange 18.2.1770, koopvrouw, ged. Koekange 11.2.1742, do. van Mr. Claas Luitjes Steenwijk en Aaltjen Gerrits; later heet ze van Steenwijk.

Roelofje woonde in 1814 op de Oude Vest in Leiden (bij haar zoon Hendrik?).

Kinderen

 1. Aaltje Alberts, ged. Hoogeveen 23.12.1770, overl. voor 1855
   
 2. Hendrik Albertsz Veuger <VI-x>, koopman, geb. Warmond 19.4.1773, overl. Rijnsaterswoude 6.2.1856, ongehuwd.
   
  Hij was in 1814 getuige bij het huwelijk van zijn broer Klaas. Hij woonde toen op de Oude Vest in Leiden. Hij woont in 1849 samen met zijn twee zusters op de Oude Vest 1158 in Leiden. Hij is 76 jaar, Aaltje is 79 jaar en Jacoba is 70 jaar oud. Hij gaat samen met zijn zus Jacoba op 28-12-1855 naar Rijnsaterwoude. Zij vertrekt op 26-02-1856 naar Zaandam.

 3. Klaas (Nicolaas) Alberts Veuger <VI-x>, koopman, geb. Zwartsluis 3.3.1776 (get. Roelofjen Jacobs), overl. Leiden 14.4.1841, tr. Maria Willemsdr Klomp Leiden 21.1.1814 (Jacobus Johannes Hoogeboom, dekenfabrikateur, 25 jaar, Heerengracht, vriend bruidegom; Johannes Josephus Konings, goutsmit, 45 jaar, Hogewoerd; Jacob de Liefde, koopman, 24 jaar, Nieuwen Rijn, swager bruid; Hendrik Alberts Veuger, koopman, 43 jaar, Oude Vest, broeder bruidegom)  koopvrouw, do. van Willem Klomp (overl.) en Sytske Onnes van Sluis te Oude Wetering, geb. Blokzijl 6.2.1785, overl. Leiden 20.4.1841, wed. Nicolaas de Liefde die overl. Leiden 28.3.1812.
   

  Ondertekening huwelijksakte

  De echtelieden woonden bij het huwelijk al op hetzelfde adres, Nieuwen Rijn, wijk 7, nr 90. Ze zouden bij hun trouwen in 1814 volgens de akte 41 en 38 jaar oud zijn. Maar Maria was toen nog maar 28 jaar want ze is in 1785 in Blokzijl geboren. De onderstaande kinderen zijn pas 13 jaar en 15 jaar na het huwelijk geboren toen Maria al respectievelijk 41 en 43 jaar oud was.

  Het echtpaar was waarschijnlijk in redelijk goede doen, zodat hun zoon voor apotheker kon leren.


  Kinderen

  1. Rolina Maria Jacoba Veuger, geb. Leiden 11.3.1827, tr. Arend Köhne Zaandam 18.8.1853, winkelier, geb. Zaandam ~1819, zo. van Arend Köhne en Antje van der Zee
    
  2. Willem Hendrik Albert Veuger <VII-x>, apotheker, geb. Leiden 3.1.1829, overl. Leiden 20.2.1855 (won. Amsterdam en daar geregistreerd), ongehuwd.

    
 4. Jacoba, ged. Warmond 2.3.1779, overl. na 1855