Samenvatting

Johannes (Jannes) Hendriks Veuger <V-6>, schipper, was een zoon van Hendrik Geerts Veuger <IV-2> en Aaltjen Jans van Hesselingen, ged. Hoogeveen 15.12.1748, overl. Hoogeveen 22.6.1828 (adres Het Haagje A52, get. Christiaan Hendrik Pietersen, 37 jaar, scheepstimmerman, buur; Baltus Rix, 37 jaar, scheepstimmerman, buur), tr. Aaltje Koerts Slot ~1778, do. van Koert Jans Slot en Annigjen Arents Snort, ged. 14.4.1748 begr. Hoogeveen 15.1.1788

Jannes Hendriks Veuger wordt vermeld in het haardstedenregister van 1784 in het Hollandsche Rot 219 (1 praam, betaalt 2 car.gld.), in 1794 (is armoedig en betaalt niets), en in 1804 (onvermogend); en in het register inwoners van 1798 op het Hollandsche Rot nr 584 als schippersknecht, 49 jaar, weduwnaar, 2 kinderen, inwonend bij Grietje Slot, vrijster (zijn schoonzuster). Vermeld als schippersknecht in 1807 (nr A 73) en 1812 (nr A 52 = het Haagje).

Kinderen, gedoopt in Hoogeveen

  1. Hendrik Veuger <VI-6>, ged. Kampen 4.5.1779 

  2. Koert Slot, ged. 13.8.1780

  3. Jacob, ged. 22.9.1782

  4. Arent Veuger <VI-7>, ged. 14.4.1786

  5. Jan Veuger <VI-8>, ged. 16.1.1788
     
op 31.3.1789 wordt er een kind van Jannes Veuger begraven.