Samenvatting

Willem Veuger
<VII-1>, (ijzer)draaier, smid, geb. Amsterdam 4.2.1825 (won. Boomstraat 43, get. Arnoldus Curtenius, 35 jaar, sjouwer, Angelierstraat 65; Christiaan Schut, 37 jaar, sjouwer, Lindestraat 93), zo. van Willem Veuger <VI-3> en Susanna Maria Koop, tr. Maria Teuntje Bakker Amsterdam 31.5.1848 (get. Jacobus de Laater, oom man, winkelier, 63 jaar; Antonie Mandemakers, neef man, visverkoper, 40 jaar; Dirk Froger, zilversmid, 57 jaar; Jan Hendrik Höhle, tapper, 63 jaar), dienstbaar, geb. Amsterdam ~1821, do. van Willem Bakker, schuitenvaarder, en Gesina Leibert.

Willem Veuger werd in 18.. in Amsterdam gekeurd voor militaire dienst (Nationale Militie, lotingsnummer 1176). Zijn ouders woonden op de Baangracht W36 (in een achterhuis tussen Elandsgracht en straat). Hij was van beroep ijzerdraaier en zijn vader was werkman. Zijn lengte was 1 el 6 palm 6 duim en 5 streep.

Hij woonde in 1854 aan de Achtergracht 36 (bevolkingsregister Amsterdam)

Kinderen, geboren in Amsterdam
  1. Willem Alexander, geb. 12.1.1850 (won. Hoogte van Kadijk 150, get. Teunis Cornelis Bakker, winkelier, 27 jaar, Boomsloot 14; Corsianus Theodorus Fredeker, 30 jaar, smid, Kadijk 11), overl. Amsterdam 28.3.1850 (get. Willem Veuger, vader, 25 jaar, draaijer; Willem Veuger, waagdrager, 55 jaar, Elandstraat 608, grootvader)

  2. Willem Teunis Veuger <VIII-1>, geb. 3.3.1851(won. Achterstraat 36, get. Teunis Cornelis Bakker, geemployeerde, 27 jaar, Boomsloot 14, Isaac van Gelder, zaakwaarnemer, 46 jaar, Zandstraat 17)

  3. Wilhelmina Louisa Annetta Veuger,  geb. 9.3.1853, tr. Bernardus Gerardus Pieper Amsterdam (get. Johannes Ludwig Scholtz, oom bruid, hoedenmaker, 60 jaar; Cornelis Bakker, oom bruid, kantoorbediende 49 jaar; Teunis Visser, zwager, 30 jaar; Hendrik Willem Bakker, winkelier, 56 jaar; allen wonende alhier), geb. Amsterdam ~1843, zo. van Bernardus Pieper, overl. en Guillaumet te Horn, zonder beroep, won. alhier.

  4. Eduard Alexander Veuger <VIII-2>, geb. 16.7.1856

  5. Maria Hendrika Gesina, geb. 27.4.1858, overl. 10.12.1861 (Achtergracht 189; get. Willem Veuger, vader, smid, 38 jaar; Johannes Hendrikus Beijer, smid, 24 jaar, Koningsstraat 216)

  6. Maria Teuntje, geb. 18.9.1862, overl. 25.9.1862 (Achtergracht 189; get. Willem Veuger, vader, smid, 38 jaar; Christiaan Willem Elders, smid, 28 jaar, Achtergracht 197)

  7. Maria Wilhelmina, geb. 6.12.1863 (Achtergracht 189; get. Hendricus Hermanus Saager, wagenmaker, 35 jaar, Utrechtsestraat 239; Christiaan Wilem Elders, smid, 30 jaar, Achtergracht 196)