Samenvatting

Willem Teunis Veuger
<VIII-1>, werkman (milicien), geb. 3.3.1851(won. Achterstraat 36, get. Teunis Cornelis Bakker, geemployeerde, 27 jaar, Boomsloot 14, Isaac van Gelder, zaakwaarnemer, 46 jaar, Zandstraat 17), zo. van Willem Veuger <VII-1> en Maria Teuntje Bakker, tr. Anna Elisabeth Scholtz Amsterdam 18.2.1875 (get. DaniŽl Scholtz, broeder, schilder, 32 jaar; Anton Scholtz, broeder, schilder, 27 jaar; Johannes Ludwig, Scholtz, oom, zonder beroep, 63 jaar; Teunis Cornelis Bakker, oom, geemployeerde, 52 jaar; allen wonende alhier), geb. Amsterdam ~1852, do. van DaniŽl Scholtz, schilder, en Antoinetta Maria Adriana van Saltz.
 
Willem Teunis Veuger werd op 13 maart 18.. in Amsterdam gekeurd en aangewezen voor de militaire dienst (Nationale Militie, lotingsnummer 67). Op 5 mei 1871 werd hij aangewezen voor de zeemilitie en op 4 mei 1875 werd hij gepasporteerd. Zijn ouders woonden in Amsterdam. Hij was van beroep smid. Zijn lichamelijke kenmerken waren; 1 el 590 strepen lang, een lang aangezicht, breed voorhoofd, bruine ogen, gewone neus, gewone mond, ronde kind, blonk haar, blonke wenkbrouwen, geen merkbare tekens. Toch licht gebr.

Aan het einde van zijn diensttijd huwde hij.

Kinderen, geboren in Amsterdam

 1. Maria Wilhelmina Elizabeth Veuger, geb. 9.2.1876

 2. Antoinette Maria Adriana Veuger, geb. 12.2.1878

 3. Wilhelmina Maria Louisa Veuger, geb. 27.5.1879, overl. 20.4.1880 (get. aansprekers)
 4. Wilhelmina Maria Louisa Veuger, geb. 25.5.1880

 5. Willem Veuger <IX-1>, bankwerker, geb. 4.7.1882 (Nwe Achtergracht 108, get. Willem Veuger, koopman, 57 jaar, Weesperplein 10; Cornelis Louwe Maurits Hafker, timmerman, 26 jaar, Raamskooi 2), overl. Wassenaar 1.9.1952 (won. Den Haag), tr. Amalia Lequin Haarlem 8.1.1919, do. van Nicolaas Lequin en Bernardina Willemina Cato Johanna de Both, geb. Amsterdam 7.8.1893, overl. Den Haag 26.5.1977
   
  Er zijn gezinskaarten in Den Haag. Het gezin verhuisde op 5 december 1933 naar Tilburg (Armhoefstraat 51) en kwam op 6 april 1946 naar Den Haag (Goudsbloemlaan 46). Na het overlijden van haar man verhuisde Amalia 23 januari 1960 naar het nieuwgebouwde Barnsteenhorst 266 in Den Haag. Dochter Amalia overleed in 1961 in Duitsland, Willy was in 1977 nog in leven toen haar moeder overleed.(met dank aan Zeno Deurvorst)

  Kinderen

  Amalia Bernardina Veuger, geb. Haarlem 1.9.1920, overl. Oberbieber (Duitsland, bij Koblenz) 8.4.1961
  Willy Elisabeth Veuger, geb. Haarlem 15.10.1923

 6. DaniŽl Veuger <IX-x>, bankwerker, geb. ~1884, tr. Maria Elisabeth Roeland Haarlem 23.2.1910, geb. Haarlem ~1887, do. van Johannes Roeland en Maria Josina Henrietta Jobst
   
 7. Eduard Alexander Veuger <IX-x>, smid, geb. ~1886, overl. <1933, tr. Hendrikje Hendriks Haarlem 11.11.1914, geb. Amsterdam 27.2.1891, naaister, do. van Geert Hendriks en Reina Grashuis
   
  Er is een gezinskaart in Amsterdam op Wed. Eduard Alexander Veuger. Daarop Hendrikje Hendriks, geb. Amsterdam 27.2.1891, naaister, komt in van Haarlem op 26.10.1933; Reina Lemke Veuger, geb. Haarlem 16.2.1917, gaat naar Gerardus Snijders, geb. 1.6.1916.

  Kind

  Reina Lemke Veuger, geb. Haarlem 16.2.1917, tr. Gerardus Snijders, geb. 1.6.1916
   

 8. Wilhelmina Louisa Antoinette Veuger, geb. ~1889, tr. Petrus Jacobus Westrik Haarlem 19.3.1919, stalknecht, geb. Haarlem ~1893, zo. van Johannes Jacobus Westrik en Antje Volkers
   
 9. Anna Hendrica Wilhelmina Veuger, geb. Haarlem ~1892, tr. Arie Hoevens Haarlem 22.11.1917, timmerman, geb. Arkel ~1891, zo. van Marinus Adrianus Hoevens en Jantje Oskam