Samenvatting

Geert Peters Veuger (ook Feuger), alias Fortien, <III-1> was een zoon van Peter Geerts Veuger <II-1> en Claesien Arents, geb. Hoogeveen? ~1675, lidmaat geref.kerk Hoogeveen 25.12.1698, overl. voor 1735, tr. Trijntje Willems Hoogeveen 26.2.1699 (Geert Peters Feuger, jm, met Trijntjen Wilems, jd, beide van 't Hoogeveen), jd, mogelijk een dochter van Wilm Berents en Hillighjen Herms, lidmaat geref.kerk Hoogeveen 26.4.1694 (Elsinga: 9.4.1699), overl. na 1738. 

Geert Veuger wordt vermeld in afrekeningen, o.m. met de familie de Vriese (M.P. Echtens Hoogeveen dl 1 fol 1 e.v., 181vs, dl 2 fol 45 e.v., 90vs e.v.). Hij wordt in de haardstedenregisters vermeld in het Wester Rot in 1704 op nr 45 voor 4-0-0, en daarna van 1705 t/m 1733 in het Hollandsche Rot, eerst op nr 98 en vanaf 1717 op nr 95, voor 4 of 2 gg al naar gelang er dubbel moest worden betaald. Hij wordt tussen 1708 en 1725 regelmatig Geert Peters Fortien (Fortjen, Fortien, Fortin, Furtjen) genoemd. De betekenis van deze toenaam is onbekend.

Trijntje Willems vinden we als weduwe vermeld 22.12.1735 (M.P. Echtens Hoogeveen 1 fol 110), 19.3.1738 (M.P. Zuidwolde 1 f 60 e.v., betaalde toen rente en aflossing aan Roelof Alberts Steenbergen) en 7.6.1738 (had 400 gl 4% geleend van Egbert Hofstedink, S.P. Echtens Hoogeveen 1 f  57vs). En ook als wed. Geerts Veuger in het Hollandsche Rot in 1740, betaalt dan 1 - -

Henk Elsinga: Er zal ongetwijfeld voor Klaasje nog een Pieter geboren zijn, maar het doopboek is over deze periode chaotisch bijgehouden, fragmentarisch bewaard gebleven en grotendeels onleesbaar.

Kinderen, gedoopt in Hoogeveen, volgorde onzeker

 1. Klaasjen Geerts Veuger, niet in doopboek, lidmaat 16.4.1724, begr. 30.6.1779, tr. Otto Arents Metselaar <1733, zo. van Arent Jans Metselaar en Grietje Otten, geb. Hoogeveen ~1685-1690, eerder gehuwd met 1. Hendrikien Tijglers (Tiggelaar), 2. Geesien Hendriks (Tiggelaar)

  Zie Genealogie Metselaar op http://members.lycos.nl/veldeling/metselaa.htm

  Daarin:

  5. Otto Arents Metselaar 

  Otto wordt voor het eerst vermeld, zonder dat zijn naam expliciet wordt genoemd, in een door zijn vader aan de kerk van Hoogeveen verzonden rekening. Arent Jans Metselaar meldt hiermee in 1701 dat hij en zijn zoon aan de kerk hebben gewerkt. Hij moet zijn geboren in de periode 1685-1690. In 1709 wordt Otto voor het eerst vermeld in de registers van de pijlbalk. Vanaf dat jaar was hij schipper. Hij woonde in het Wester Rot van Hoogeveen op de westkant van wat we nu kennen als de Hoofdstraat (1716-1718) en was toen zeer waarschijnlijk inwonend bij zijn zwager Jan Meijnen, getrouwd met Catharijne Hendriks Tijgelaar. Hij woonde op de noordkant van Het Haagje (1719), weer in het Wester Rot op de westkant van de Hoofdstraat (1720 e.v.) en uiteindelijk aan de Molendijk, de zuidkant van de huidige Schutstraat (1728 e.v.). Otto was schipper en had een bank gehuurd in de kerk (1721-1730). Hij was getrouwd met 1. Hendrikien Tijglers, 2. Geesien Hendriks en 3. Klasien Geerts Veuger. Zijn eerste beide echtgenotes waren zusters en waren dochters van Hendrik Jurgens Tigelaar en Annegien. Otto werd in 1747 voor het laatst in de bronnen vermeld. Later is er sprake van zijn weduwe. Deze weduwe werd 30-6-1779 begraven.

  Kinderen 

  1. Grietien Otten Metselaar (uit 1.), ged. 27-6-1721, getrouwd te Meppel (mei 1748) met Dirk Wychers ten Haven/Hove/Hoeve, jongeman van Den Ham. Ze woonden in Meppel. 
  2. Hendrik Otten Tigelaar (uit 2.), ged. 20.2.1724
  3. Pieter Otten Metselaar (uit 3.), ged. als Pieter Veuger, 30.8.1733
  4. Trijntjen Otten Metselaar (uit 3.), ged. 24-7-1735.
  5. Albertien Otten Metselaar (uit 3.), ged. 30-3-1738.
  6. Albertien Otten Metselaar (uit 3.), geb. in 1740.

 2. Hillegien Geerts Veuger, ged. 8.1705, lidmaat 25.12.1727, begr. Hoogeveen 2.11.1771, tr. Willem Hendriks Moerhof <11.1728, trommelslager minstens tussen 1747 en 1766, evenals zijn vader Hendrik Moerhof [Zie Hoogeveen, van Echten's morgenland, p 96-97].

  Kinderen (vlgs Roobaard)
  1. Jantien, ged. 11.1728 <zeker>
  2. Geesien, ged. 12.1732 <zeker>
  3. Geesien Willems, ged. 31.10.1734
  4. Geert Veuger, ged. 8.1.1736 <zeker>
  5. Wijcher, ged. 7.2.1740
  6. Jantien, ged. 1.9.1743
  7. Geert Willems Moerhof, ged. Hoogeveen 20.2.1746 <zeker>, overl. Hoogeveen 27.8.1815 (in het Armwerkhuis, get. Warmels Jan, 54 jaar, veeneigenaar; Egbert Bruins Slot, 56 jaar, veeneigenaar; beiden regenten van het Armweeshuis), tr. Margien Cornelis Klunder. Hebben dochter Femmige, ged. 25.4.1784

  Roobaard: Volgens de kwartierstaat Kuik trouwt zij Jan Zwiers pander (Kuik 488/9), maar dit is fout. Bij de doop van de drie kinderen van Hillegien Geerts en Jan Zwiers (1745/47/49) of elders wordt zij steeds vermeld als "Hillegien Geerts", zonder "Veuger", terwijl de vrouw van Willem Hendriks (alleen bij doop in 1746 met "Moerhof") in het doopboek wl "Hillegien Geerts Veuger" wordt genoemd (1728/32/46) en hun in 1736 geboren zoon "Geert Veuger" wordt gedoopt.

  Mogelijk moeten hier Trijntje, ged. 7.1730 (vernoeming naar grootmoeder), Jantien, ged. 12.3.1741 en Trijntien, ged. 27.2.1752 (dan zou moeder Hillegien wel al 47 jaar oud zijn) aan worden toegevoegd, maar dat zouden bijvoorbeeld ook kinderen van Hillegien Geerts en Willem Hendrikszn Somer kunnen zijn (geldt ook voor Geesien, ged. 31.10.1734, Wijcher, ged. 7.2.1740 en Jantien ged. 1.19.1743). Merkwaardig is dat er geen zoon Hendrik is genoemd.

  Er heerste nogal verwarring over dit echtpaar, welke vermoedelijk voortkomt uit het meestentijds ontbreken van de familienaam van de echtgenoot.

  Onjuiste opvattingen:

  Op http://members.lycos.nl/akkelies/zomer.htm staat dat Hillegien trouwt met Willem Hendrikszn Somer (Oogjentoe), geb. 5.1710, overl. 1761, zoon van Hendrik Willems Somer en Aaltjen/Aaltie Alberts. Kinderen: Jantien, geb. 12.1728; Trijntje, geb. 7.1730; Geesjen, geb. 4.12.1732; Geesjen Willems, geb. 31.10.1734; Geert Willemszn Zomer (Veuger) geb. 8.1.1736, begr. Hoogeveen 23.1.1801; Wijcher, geb. 7.2.1740; Jantien, geb. 12.3.1741, overl. voor 1743; Jantien, geb. 1.9.1743; Geert Willem, geb. 20.2.1746; Trijntien, geb. 27.2.1752. De schuingedrukte kinderen worden door Roobaard niet genoemd.

  Op http://home.wanadoo.nl/ad.ijpelaar/kwbenjal.htm#110 staat dat Hilligje zowel trouwde met Jan Berents Zwiers, met kinderen Geert (ged. 17.3.1745) en Egbert (ged. 11.6.1747), als met Willem Hendrikszn Oogjentoe.

   

 3. Geertien Geerts Veuger, ged. 13.5.1708, lidmaat Kerst 25.12.1727, tegelijk met haar zuster Hilligjen, tr. w.s. Peter Roelofs Dekker
   
  Kinderen, ged. in Hoogeveen (DTB 63 1732-1761)
  1. Roelof, ged. 24.3.1737 [zoon van Peter R... Dekker en Geertien Geerts]
  2. Geert, ged. 17.7.1740 [zoon van Peter Roelofs en Geertien Geerts]
  3. Swaantien, ged. 22.3.1744 [dochter van Peter Roelofs en Geertien Geerts]

 4. Peter, ged. 1.10.1710, (zo. van NN Veuger; het is waarschijnlijk dat de eerste zoon naar grootvader Peter wordt genoemd en de tweede naar grootvader Willem)
   
 5. Willem Geerts Veuger <IV-1>, ged. ~1712, niet in doopboek

 6. Berent Geerts Veuger, ged. 19.4.1714

 7. Aaltien Geerts Veuger, ged. 17.4.1718