Turfschippers in Hoogeveen

Weliswaar zijn er in de tak Geert Peters Veuger verschillende schippers in Hoogeveen, maar kleinzoon Pieter vertrekt toch naar Amsterdam, en dat is de enige lijn die nageslacht geeft. Zoals voor zovelen, bracht de grote stad - ze woonden in de Jordaan, toendertijd het armste deel van de stad - vaak armoede en een aantal dochters van Pieter doen een beroep op de bedeling. Met twijg Willem wordt een stap voorwaarts gezet, en zien we beroepen waarvoor scholing vereist is.