De familienaam Veuger

De betekenis van de familienaam Veuger is moeilijk duidbaar. In het Woordenboek der Nederlandsche Taal komt het woord niet voor, noch in woordenboeken van Drentse dialecten. Ook verwante woorden zijn niet te vinden.

Er wordt gespeculeerd dat het woord veuger, veenarbeider of veenopzichter zou kunnen betekenen. Maar daar is eigenlijk geen aanwijzing voor. Het woord veuger komt alleen voor als familienaam en nergens als beroepsaanduiding. Bovendien is in de turfwinning geen opzichter nodig omdat niemand in loondienst was. 

Het lijkt wel duidelijk dat de familienaam het meest frequent als Veuger gespeld is. Er zijn ook wel varianten gevonden zoals Voger, Voeger, Vegger, Vueger, Fueger, Veugart, Veugert etc. maar die zijn sporadisch en kunnen aan vrijheid van fonetische spelling worden toegeschreven (of lees- schrijf-, of zelfs hedendaagse typfouten).

Henk Elsinga: De betekenis van de naam Veuger is niet eenduidig te bepalen. Fonetisch op elkaar lijkende vormen van deze naam komen we tegen in een aantal Europese landen  en later in de V.S. en Canada. Hieruit is mogelijk te concluderen, dat de naam vrij algemeen is en vrij oud, gezien het grote verspreidingsgebied. Wat klankmatig het meest overeenkomt zijn Latijnse woorden zoals fugáre, fugère en fugitor, hetgeen respectievelijk betekent: verdrijven, vlieden en vluchteling. Er is sinds de Romeinen al heel wat af-gevlucht in Europa, dit zou dan ook het grote verspreidingsgebied kunnen verklaren. Anderen zijn van mening, dat de naam Veuger opzichter betekent. De naam zou dan zijn afgeleid van het woord voget, hetgeen voogd, beschikker of opzichter betekent.

De oudste schrijfwijzen gevonden in Drenthe zijn: Veûger, Vûeger, Vûger, Voeger, Vöger, Feûger, Veûgert, Veûgger, Veûûger en Veeger. De laatste 3 vormen kwamen maar 1 keer voor en zullen schrijffouten zijn.
In Duitsland komen we vormen tegen zoals: Veuger, Feuger, Fueger
of Füger (bv de kunstschilder Heinrich Friedrich Fueger (1751-1818)), Fuger, Fugger (bv de schatrijke Jakob Fugger (1459-1525), financier van Karel V), Fuggerer, Vöger en Voeger.
In Engeland vinden we: Feuger, Fuger(s), Fugar(s), Fugger, Fuyger, Fugor, Fugher, Ffugar, Vugers en Vugar.
In Frankrijk en Quebec: Feuger, Fugere, Fugier en Voger.
In Oostenrijk en Hongarije vinden we: Fuger, Fugger, (von) Fueger.
In Zwitserlanden Italië: Fueger, Vueger en Fugger.
In Denemarken en Noorwegen vinden we: Feuger en Voger.
Tenslotte in Roemenië: Fugger en in Spanje: Voger.