Puzzelstukken familie Veuger

Er zijn ook voor de familie Veuger verschillende gegevens die vooralsnog niet te duiden zijn.

Mogelijk (de naam Veuger komt alleen voor bij het overlijden van Hendrikje Roelofs Veuger in 1818):

Kind:

Hendrikien Roelof, tr. ~1712 Rutger Alberts Wemmenhove, wed., geb. Zuidwolde ~1668, overl. Zuidwolde <10.6.1723.

Uit dit huwelijk stammen onderstaande kinderen. Uit een eerder huwelijk van hem zijn Albert (geb. ~1699) en Woltertje (geb. ~1701). Rutger Alberts overlijdt en op 10 juni 1723 wordt in Zuidwolde een momberprotocol opgesteld waarin sprake is van vier minderjarige kinderen van Henrickien Roelofs die door de moeder en een oudste zoon Albert (uit eerder huwelijk) worden uitgekocht. 

      Kinderen
      1. Annegien, geb. ~1713
      2. Roelof Rutgers, geb. ~1715, tr. Trijntje Hilbers
          [de patroniemcombinatie Roelof Rutgers en Trijntje Hilbers is w.s. uniek]

             Kinderen
             1. Hendrikje Roelofs Veuger, geb. Zuidwolde ~1742, overl. Hoogeveen
                 (Slood B372) 18.1.1818, tr. Albert Kannegieter, geb. Zweelo ~1742,
                 overl. Hoogeveen (Slood) 17.9.1825, zo. van Johannes Kannegieter en
                 Albertje Harms
             2. Grietje, ged. Koekange 26.7.1744
             3. Jantje, ged. Koekange 23.5.1748
             4. Jan, ged. Koekange 20.12.1750

      3. NN
      4. NN 

 

In 4.1692 (ondertr en tr) huwden in Hoogeveen Frerik Luichjes Steenbergen, geb. Zuidwolde <1670, overl. na 1710, en Annigje Veuger (Veukers(?)), geb. Hoogeveen <1677, overl. na 1710. Zoon Willem Freriks Steenbergen, ged. Hoogeveen 2.1710, overl. Hoogeveen 24.7.1759.

Zij kan een dochter van zowel Peter als Hendrik Geerts Veuger zijn.
 
Op 16.10.1706 wordt in Heilbron, Neckarkreis in de Duitse deelstaat Baden-Wrttemberg, geboren Maria Barbara Veuger, dochter van Martin Veuger en Maria Barbara.

Opmerkelijk, omdat het wel erg ver weg is van Drenthe, en bovendien vanwege de katholieke namen. Het is mogelijk een verschrijving van Fueger, een familienaam die in verschillende Duitse deelstaten voorkomt. Bijvoorbeeld de kunstschilder Heinrich Friedrich Fueger (1751-1818) die ook in Heilbronn geboren is.
 

In de index op de dorpsgerechten van Bunnik en Vechten, 1735-1799 (inv. 459, streekarchivariaat Kromme Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug, Utrechts Archief) staat vermeld

22-12-1736 p.19  Johan Lovis Veuger  notaris


Dit lijkt Johan Louis Veuger te moeten zijn. Maar tijd, plaats en voornamen passen helemaal niet bij de hier gepresenteerde gegevens van de familie Veuger. Wellicht gaat het hier om een toevallige verschrijving van een andere familienaam (Veeger?) in Veuger.

Anthonij Veuger gaat op 15.7.1764 in Rotterdam in ondertrouw met Margareta Berkman; hij is geboren en wonende in De Baronie van Liesveld zij is geboren in Nieuwpoort en wonend in Schoonhoven (DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd, index nummer 163)

Deze vermelding staat vooralsnog geheel op zichzelf.
 

Op 23.6.1840 wordt in Tuddern (vlak over de grens bij Sittard) geboren Anna Carolina Hubertina Veuger, dochter van Johann Hubert Veuger en Anna Maria Kirchhoff

Is de naam Johann een verwijzing naar Johan Louis Veuger (zie hierboven)?