Contact Dr Gerrit Bloothooft

Utrecht Institute of Linguistics OTS /
Departement Taal, Literatuur en Communicatie (afdeling Taalwetenschap)

Universiteit Utrecht
Trans 10,  3512 JK Utrecht
Nederland

Kamer 2.13
Telefoon: 030-2536042
Fax:         030-2536000

Email

 

Utrecht Institute of Linguistics OTS /
Department of Linguistics, Literature and Communication (Linguistics section)

Utrecht University
Trans 10,  3512 JK Utrecht 
The Netherlands

Room 2.13
Phone: +31.30-2536042
Fax:      +31.30-2536000

Email

Modified  02-04-2009
Email