Curriculum Vitae Gerrit Bloothooft

 

opleiding:
  • HBS-B Alkmaar (1970)
  • TH-Delft Technische Natuurkunde (1977)
  • Vrije Universiteit (promotie 1985)
aanstellingen: 
  • TNO-IZF Soesterberg (1977-1979)
  • Vrije Universiteit Amsterdam (1979-1982)
  • Universiteit Utrecht (1982-heden)
  • Meertens Instituut (2008-2009, 0.2 fte; daarna 0.2 fte)
  • NWO Catch LINKS project (2009-2013, 0.4 fte)
Ik ben in Alkmaar geboren op zondag 29 augustus 1952 tijdens het vuurwerk van de jaarlijkse kermis. In Alkmaar doorliep ik de HBS-B aan de Paardenmarkt. Daarna studeerde ik Technische Natuurkunde aan de toen nog Technische Hogeschool in  Delft, en behaalde mijn ingenieursgraad in 1977 (Biologische Natuurkunde). Ik werd als studentlid gekozen in de afdelingsraad en het afdelingsbestuur. 

Na Delft volgde ruim een jaar bij TNO-IZF (nu Technische Menskunde) in Soesterberg waar ik de kamer deelde met Louis Pols. Het aanbod van Reinier Plomp om aan de Vrije Universiteit in Amsterdam promotie onderzoek te doen naar waarneming en akoestiek van gezongen klinkers sloeg ik niet af en ik verhuisde in 1979 naar Amsterdam waar ik tot 2005 woonde

Na het einde van het ZWO contract kreeg ik spoedig een aanbod van Toon Cohen en Marcel van den Broecke om in september 1982 in Utrecht bij de vakgroep Fonetiek te beginnen in het kader van het UFFO (Utrechts Fonetisch en Foniatrisch Onderzoek). In deze periode promoveerde ik in 1985 aan de VU. In 1986 kon de aanstelling bij de werkgroep, later vakgroep, Computer en Letteren gecontinueerd worden als universitair docent voor de specialisatie Taal- en Spraakautomatisering. Toen de vakgroep C&L in 1998 overging naar Informatica bleef ik bij Letteren en werd Fonetiek weer mijn formele leerstoel (Sieb Nooteboom). Mijn onderzoekinteressen zijn spraakautomatisering, en in het bijzonder het vastleggen van akoestische stemkarakteristieken (normale, pathologische, en zangstemmen) met behulp van  fonetografie. Vanaf 2000 is echter het naamkundig onderzoek steeds belangrijker geworden.

De historische belangstelling die ik al van jongsaf aan heb, inspireerde binnen Computer & Letteren tot onderzoek op het terrein van historische gegevenskoppeling op naam, dat in de loop van de jaren negentig transformeerde tot naamkundig onderzoek in samenwerking met Doreen Gerritzen van het Meertens Instituut. In 2004 publiceerde ik met Emma van Nifterick en Doreen Gerritzen het boek 'Over voornamen' dat veel aandacht kreeg in de media. De verwerving van grote namenbestanden in 2006 en 2007 van alle voornamen en familienamen uit de Gemeentelijke basisadministratie, heeft tot geheel vernieuwde Nederlandse voornamen- en familienamenbanken geleid die zeer frequent worden geraadpleegd. Van 2005 - 2010 was ik betrokken bij de Stevin projecten Autonomata (I en TOO), om verbetering te realiseren van spraaksynthese van namen en adressen.

Sinds 1990 ben ik internationaal actief, vooral op het gebied van onderwijs. Eerst als co÷rdinator van  een Erasmus ICP Fonetiek en Spraakcommunicatie (1991-1995), en vervolgens van een Socrates Thematisch Netwerk "Speech Communication Sciences" (1996-2000). Daarnaast was ik in die periode van 1991-2002 training coordinator van ELSNET, een EU excellent netwerk op het gebied van taal en spraak, en daarbinnen verantwoordelijk voor de organisatie van tien Europese zomerscholen. Ook coordineerde ik van 1996-2012 een Socrates European Masters in Taal en Spraak. Bijzondere activiteiten zijn verder de organisatie van de ELSNET Olympics met gesproken dialoogsystemen (1997), de Education Arena (1999), IMAGINATION2001 (2001) wedstrijd, de Interspeech Science Quiz (2005) en de Synthesis of Singing Challenge (2007) gedurende Eurospeech conferenties. Van 1998 tot 2005 ben ik bestuurslid geweest van de International Speech Communication Association (ISCA) , eerst om Special Interest Groups op te starten, vanaf 2001 als penningmeester.

Van 2001-2008 coordineerde ik het ICT-centrum van de Letteren Faculteit. Vanaf maart 2008 ben ik voor 0.3 fte gedetacheerd geweest bij het Meertens Instituut om voorstellen te maken voor de ontwikkeling van de naamkunde in Nederland. Die vonden daar helaas geen weerklank. Van 2009-2012 ben ik voor 0.2 fte bij hetzelfde instituut betrokken geweest voor aktiviteiten rond de Nederlandse familienamenbank (gelanceerd in december 2009) en de Nederlandse voornamenbank (gelanceeerd juni 2010) en andere naamkundige ICT initiatieven. Daarnaast coordineerde ik samen met Kees Mandemakers (IISG) het  NWO Catch programma het LINKS project (automatische familiereconstructie in 18e en 19e eeuw) (0,5 fte 2009-2013). Ten slotte ben ik vanaf 2009 opleidingscoordinator van Taalwetenschap in Utrecht.

 

Aangepast 16-10-2012
Email