Internationale activiteiten


De meeste internationale activteiten zijn inmiddels afgerond of afgestoten.

Lopend

De European Masters in Language and Speech, een ELSNET initiatief dat met Socrates middelen tussen 1997-2000 is uitgevoerd, en dat inmiddels al vele jaren op eigen benen staat. De jaarlijkse zomerschool is een kernpunt. Deze werd in 2006 in Utrecht georganiseerd.

Afgeronde activiteiten  • Van 1997-2005 was ik bestuurslid van de International Speech Communication Association (ISCA), van 1997-2001 als initiator en co-ordinator van de Special Interest Groups. Deze werden gepresenteerd in de SIGshow, a Eurospeech2001 special event. Van 2001-2005 was ik treasurer. 
    In 2005 organiseerde ik op Interspeech2005 in Lissabon nog de Interspeech Science Quiz, en in 2007 tijdens Interspeech2007 in Antwerpen een Special Session: Synthesis of Singing Challenge.  • Ik ben langjarig betrokken geweest bij het European Network of Excellence in Language and Speech, als training co-ordinator sinds 1991 en verantwoordelijk voor de European Summer School and Language and Speech Communication en andere ELSNET acties en producties. In 2000 hebben we aan een gemeenschappelijk Socrates TNP gewerkt om een European web site te ontwikkelen als main portal over alles wat men wil weten over  onderwijs op het gebied van Language and Speech Communication, het JEWELS project (helaas geen link meer, wel een zeer beperkte copie op mijn site). 

Pointers naar door mij gecoordineerde ELSNET European Summer Schools:

Andere voltooide ELSNET activiteiten:

Eerdere activiteiten waren

  • Coordinator Erasmus IP "Phonetics and Speech Communication" (1991-1996)
  • Coordinator Socrates Thematisch Netwerk Project "Speech Communication Sciences" (1997-2000).

 

Aangepast 02-04-2009
Email