Presentaties

Je wordt geacht met regelmaat te digitaal ondersteund te rapporteren over je onderzoek op een wijze zoals je dat meestal ook extern (workshop, conferentie) moet doen.

Wat suggesties:

- controleer ruim van tevoren de apparatuur die je wilt gebruiken (video en audio). Is de juiste versie van de software aanwezig? Zorg bij verhalen waar het er op aankomt, voor alternatieve opslag van je presentatie (op memory stick, op CD-ROM, op het internet). Als je speciale (bv IPA) fonts gebruikt, zorg dat die binnen de presentatie staan, of neem de fonts mee.

- reken gemiddeld per slide/beeld op 1 minuut besprekingstijd. Als je verhaal 15 minuten mag duren kun je dus hooguit 15 beelden laten zien!

- bedenk wat de belangrijkste boodschap is die je wilt overbrengen en beperk je daartoe. Het is niet de bedoeling dat toehoorders meeleven met alle ups en downs van het onderzoek. Wat weet je nog van een presentatie van een ander na een half uur, een halve dag, of een week? Wat er is blijven hangen, daar gaat het om.

- een chronologisch verslag is vaak niet nodig en soms zelfs ongewenst. Houd je doel in de gaten.

- zet niet teveel tekst op een beeld.

- sommige toehoorders zien liever tekst, anderen houden meer van visuele grafische presentaties. Een grafiek zegt vaak meer dan een pagina met getallen.

- wanneer je meerdere malen over hetzelfde onderzoek moet presenteren, begin dan altijd even met een herhaling van doel en vraagstelling van het onderzoek. Ga er niet vanuit dat medestudenten en docenten dat altijd onmiddellijk paraat hebben.

- algemene indeling

  • titel + namen + (affiliatie)
  • overzicht van de presentatie (inhoudsopgave)
  • inleiding, die uitmondt in vraagstelling
  • materiaal en methoden
  • resultaten met statistische beschouwing
  • discussie van de resultaten in relatie tot de vraagstelling
  • conclusies
  • (aanbevelingen voor verder onderzoek)

Hiermee alleen ben je dus al 8 minuten verder.