Experimentele taalkunde (200500389, blok 3, niveau 3, 7.5 ECTS) /
Practicum experimenteel onderzoek (200401119)

In deze cursus wordt strak gestructureerd een experimenteel taalkundig onderzoek opgezet. Aan de hand van een aantal voorstellen (of een goedgekeurd eigen idee) kies je in groepjes van twee een onderwerp. In de tweede week presenteer je in detail je onderzoeksplannen. Die omvatten een onderzoekopzet (inclusief vraagstelling en experimentele uitwerking daarvan), een registratiedeel (bijvoorbeeld akoestische opnamen of gegevens selecteren uit grote tekst of spraakbestanden), een analysemethode, gegevensselectie en manipulatie ter voorbereiding van een vervolgexperiment (bv met Praat), zo mogelijk een waarnemingsproef (bv met FEP), statistische verwerking (met SPSS) en eindrapportage.

We vinden het belangrijk dat de opdrachten een gevarieerd beroep doen op taalwetenschappelijke kennis. Mocht je deficiŽnties hebben op een terrein dan zullen we bespreken hoe je daaraan kunt werken. Voor fonetiek kun je zelfstandig werken via de on-line practicumopdrachten (het werkboek is hier ook te downloaden als pdf document). Zie daar ook 'how to work with Praat'. Zie ook onze pagina over Praat.

Je mag met een eigen onderzoeksvoorstel komen. Dat doen de meeste studenten! Zie de pagina over onderzoeken. Je krijgt dan meteen een idee over presentaties en verslagen.

In de eerste weken werk je aan de onderzoeksopzet: wat wordt het te onderzoeken materiaal, hoeveel materiaal moet je hebben, hoe zou je een zinvolle vergelijking met 'normale' spraak kunnen realiseren, welke (akoestische) variabele wil je meten, hoe doe je dat (in Praat), op welke wijze zou je significante verschillen kunnen aantonen, hoe kun je gegevens / opnamen (akoestisch) manipuleren opdat de geÔntroduceerde variatie perceptief onderzocht kan worden, welke vragen stel je dan aan proefpersonen, en hoe verwerk je de resultaten. Kortom, in goed onderzoek heb je van te voren al een helder idee wat je wilt onderzoeken en welke alle stappen zijn die je moet maken.

We komen regelmatig bijeen om de voortgang te bespreken. Daarbij zul je de stand van zaken regelmatig met een digitale presentatie moeten rapporteren. We letten er daarbij op dat die zo veel mogelijk gaat voldoen aan wat in wetenschappelijke kringen gangbaar is.

Een precies onderwerprooster voor de cursus is niet van te voren te maken. Dat doen we alleen globaal.

Docenten: Gerrit Bloothooft, Frank Wijnen

Contact:

Gerrit Bloothooft
Trans 10, kamer 2.01
Tel 030-2536042
Email
Frank Wijnen
Trans 10, kamer 0.09
Tel 030-2536436
Email