Opnamen maken met Praat

< Vorige | Volgende >


Start het programma Praat. Je ziet nu twee vensters, links het object venster en rechts het picture venster

Het object venster is het belangrijkste venster, het laat zien welke bewerkingen mogelijk zijn met de te verzamelen gegevens. 

Het picture venster dient om de verschillende soorten gegevens af te beelden (en later in het verslag te verwerken). Daar komen we straks op terug.

We gaan nu een door jou gesproken zin opnemen.

Neem in het object venster achtereenvolgens de volgende stappen:  New > Record Mono Sound. Dan ontstaat er een nieuw venster: de SoundRecorder. Nu moet je nog beslissen met welke kwaliteit de computer je geluid opneemt. Het is voldoende om het geluid op te nemen in mono met een sample rate van 22050 Hz (dit getal geeft aan hoe vaak per seconde de geluiddruk wordt gemeten en gedigitaliseerd).

Door op Record te klikken begint de computer de signalen die via de microfoon binnen komen op te nemen (tenminste als de microfoon goed aangesloten is en de volumecontrole open staat, zie eerdere pagina. Als de input te luid is en de geluidmeter helemaal uitslaat, stel dan de microfoonschuif in de Volume Control van je computer wat bij). 

Opdracht

Bedenk een zin in de taal die je studeert (of het Nederlands). Er moeten in ieder geval een plofklank, een nasaal en een stemloze wrijfklank en een stemhebbende wrijfklank in voorkomen.

Daarnaast moet het mogelijk zijn om de zin op verschillende manieren voor te lezen:
1)
neutraal, zonder speciaal accent
2) met
nadruk op een bepaald woord
3)
als vraagzin

Als voorbeeld voldoet de Nederlandse zin
Het leven is mooi als de zon schijnt

Daarin kun je zowel leven, mooi, zon en schijnt benadrukken, terwijl die met wat moeite ook wel als vraagzin is te lezen.

Spreek de zin neutraal in en neem hem op.

Als je een zin uitgesproken hebt, klik dan op Stop. Sla het bestand op met To list nadat je daar een andere naam dan sound hebt ingevuld.

Is de opname gelukt? 

Dit valt als volgt te controleren door op Play te drukken.  Is er iets te horen? 

Zo niet: Staat de versterker aan en is de uitgang goed aangesloten, (waren de geluiden uit andere programma's hoorbaar)? Stond de microfoon aan/open (zie eerdere bladzijde)?

Spreek nu de twee andere versies (met nadruk op een bepaald woord en als vraagzin) in en sla die ook ieder apart op.

Mocht het opnemen om de een of andere reden helemaal niet lukken dan kun je hieronder drie opnamen downloaden van de zin

Het leven is mooi als de zon schijnt

- normaal
- accent op leven
- accent op schijnt

Hier zit geen vraagzin bij, maar er zijn twee verschillend geaccentueerde versies.

< Vorige | Volgende >