Namen en Cultuur      WEEK 10

 

 

dinsdag 10 april

Laatste mogelijkheid om de eindpresentatie voor te bespreken.

 

 
donderdag 12 april 

Eindpresentaties van het onderzoek

E
lke groep geeft een digitale presentatie over het onderzoek met daarin
      o  de onderzoeksvraag (in context van literatuurspeurwerk)
      o  de aanpak
      o  het materiaal dat verzameld / gebruikt is
      o  een analyse van de resultaten
      o  je conclusies

Het verslag moet uiterlijk 24 april  zijn ingeleverd. Het verslag volgt de opzet van de presentatie. Denk aan circa 10 pagina's exclusief bijlagen.

Aan het verslag moet een korte samenvatting van maximaal 200 woorden voorafgaan die geschikt is om op de cursuspagina's geplaatst te worden, ter inspiratie van nieuwe studenten voor de cursus.


Wat vorm betreft, denk aan:

 • aparte titelpagina, met titel, je namen, cursus, jaar
 • samenvatting (200 woorden maximaal)
 • inhoudsopgave
 • inleiding: met literatuurbespreking
 • materiaal en methode: beschijf precies hoe je aan je gegevens bent gekomen, de opzet van een enquete, etc
 • resultaten: compact, zonder veel discussie
 • discussie: bespreking van de resultaten, ook in het licht van de literatuur
 • conclusies: hoeven er niet altijd te zijn
 • literatuurlijst: evt ook een URL lijst (internetadressen, evt. met datum van raadpleging), kijk even in een tijdschrift naar de opmaak van literatuurreferenties
 • bijlagen: bijvoorbeeld detailresultaten, de volledige tekst van een enquete, etc. Nummer die A, B, etc.

   
 • gebruik gewone regelafstand
 • figuren en tabellen altijd met bijschrift (en zoveel mogelijk zelfstandig leesbaar), altijd assen in grafieken benoemen, nummer figuren 1,2,3... en tabellen I, II, etc
 • refereer literatuur in de tekst als Jansen (2008) of in lijstje als (Jansen, 2008; Pietersen en de Vries, 2006; De Jong et al., 1988)
 • zorg ervoor dat namen scheef gedrukt worden
   

Vul de cursusevaluatie in!!
 

 

Aangepast 23-01-2012