Namen en Cultuur       WEEK 2

 

 

dinsdag 14 februari:

Bespreking naamrecht, naambestanden en gemeentelijke basisadministratie

URL:
- http://www.bprbzk.nl/   (Gemeentelijke Basis Administratie)
- Burgerlijk wetboek, boek 1 (Personen- en familierecht)
   o  artikel 4 (over de voornaam)
   o  artikel 5 (over de geslachtsnaam)
- Naamrecht (ministerie van Justitie)
- http://jade.wknl.com/uu/index.jsp (Kluwer juridische tijdschriften, ivm Nederlandse Jurisprudentie op het gebied van acceptatie van (voor)namen; alleen toegankelijk via bibliotheek met solis-id)

Literatuur:

Van GBA naar BasisRegistratiePersonen (januari 2011), beschrijving van de oude en nieuwe gegevensstructuur. [Onderzoek: kunnen er problemen ontstaan bij speciale (koppel) tekens, het scheiden en samenvoegen van naamonderdelen, etc. in de nieuwe opzet].

 

Presentatie Bestanden
(ppt)

Presentatie GBA
(ppt)

 

 

donderdag 16 februari:

Presentatie van de achtergronden van je eigen naam en de namen die je onderweg opvielen, en de uitwerking van één daarvan (opdracht 1 en 2).

Opdracht 3:
Bedenk een selectie uit familienamen die je met reguliere expressies kunt beschrijven.
Het is de bedoeling dat je daarvoor eerst zelf een thema bedenkt, zoals:

  • hoe verhoudt de verspreiding van familienamen met '*out' zich tot die met '*olt' (bv hout en woud vs holt en wold), wat iets vertelt over de verspreiding van de oudere Saksische vorm

  • hoe verhouden verspreiding van verspreidingen van verschillende beroepsnamen (voor hetzelfde beroep) zich, zoals Rademaker en Wagenmaker (met alle varianten)

  • is er iets te zeggen over de verspreiding van namen met 'huis' en andere woonvormen

  • hoe verspreiden bepaalde patronymische vormen, bv met -sse, met-x etc

  • hoe zit het met het gebruik van y in (bv Friese familienamen)

  • ....(en nu jij)

Maak een kort verslag (max 2 A4) met:

  • helder geformuleerde vraagstelling

  • presentatie in kaart (met de gebruikte expressies)

  • wat achtergrondinformatie

  • conclusie

Stuur je verslag op naar de docent voor 28 februari.
 

 

 

 


Aangepast 20-02-2012