Namen en Cultuur        WEEK 8

 

 
dinsdag 27 maart

Presentaties van jullie analyse van de historische kaarten.

En vragen stellen voor het tentamen van volgende week.

 

 
donderdag 29 maart

Presentaties onderzoekvoortgang (in ppt). Geef kort titel en doel van het onderzoek weer, en je operationalisatie. Denk eraan om relevante literatuur in je presentatie te bespreken. Na vandaag moet je echt direct met onderzoek aan de gang kunnen (zoals het afnemen van enquetes) om niet in tijdproblemen te komen.

 
 

Aangepast 19-03-2012