Practicum Spreken en Verstaan
 

1-5 Spraaksegmenten naar je verslag
 

Als je een stuk spraak geselecteerd hebt in de Editor, dan wil je dat misschien in je verslag opnemen.

Daarvoor moet je dat stukje spraak eerst apart opslaan.
Dat kan met File > Extract selected sound (preserve times)

(preserve times) betekent dat de tijdschaal in het selecteerde stukje dezelfde blijft als in de oorspronkelijke spraak. Als je een stukje spraak tussen 0.4920 en 0.7291 (s) hebt geselecteerd, dan worden die tijden 'onthouden'.
Dat is niet het geval als je kiest voor (time from 0). Dan begint de tijd in het geselecteerde stuk op 0 (s).

Het geselecteerde stuk spraak kun je nu in het object venster vinden als Sound untitled. Als je nu de menu-optie Draw > Draw > OK kiest dan wordt de golfvorm in het picture venster weergegeven. (er zijn meer opties bij Draw, die kun je later nog eens uitproberen).

LET OP! Je moet van te voren wel een tekengebied gedefinieerd hebben in het tekenvenster. Dat is een gebied dat met een roze kader omringd wordt. Je kunt de grootte van het roze kader kiezen door met de muis een beginpunt te kiezen door de de linker muisknop in te drukken, die knop ingedrukt te houden en dan te schuiven. Voer daarna. Draw uitvoeren.

De afbeelding komt binnen het roze kader. De bijschriften van de assen komen in het roze kader.

Als het verkeerd is gegaan, of wanneer je het picture venster leeg wilt maken, kies dan in het menu van het picture venster Edit > Erase all.

Het gemakkelijkst om nu het plaatje naar je verslag te krijgen is via Edit > Copy to clipboard.
Daarna kun je met Ctrl-V het plaatje in je verslag copieren.

LET OP! Dit kan soms voor problemen zorgen met Word2010, wanneer alleen het onderste deel van het plaatje in Word te zien is. Zorg ervoor dat er genoeg ruimte is voor het plaatje boven het punt waar je wilt invoegen. Rechtsklik dan op de lijn van het plaatje, en kies in het dan verschijnend venster Edit Picture. Kies dan Yes op de vraag "This is an imported picture, not a group....".

Je kunt ook meerdere plaatjes tegelijk in het tekenvenster plaatsen, mits je voor elk plaatje een eigen kader definieert (de gele lijnen kunnen helpen om de plaatjes gelijke grootte te geven). Je kunt dan alle plaatjes in een keer naar het clipboard copiren.

Via de menu-optie File heb je nog allerlei manieren om het plaatje in verschillende formaten op te slaan, of direct te printen. Save as PDF geeft een hoge kwaliteit terwijl je dat bestand ook in Word kunt inlezen.

Plaats plaatjes van een klinker {één uit /e/, /o/, /a/, /i/, /u/, /y/ etc.}, een stemloze plosief {één uit /p/, /t/ of /k/}, een nasaal {één uit /n/ of /m/} en een stemhebbende fricatief {één uit /v/ of /z/} met onderschrift in je verslag. Deze fonemen segmenteer je uit je opgenomen zin. Kies de duur van het signaal zodanig dat de specifieke kenmerken van de fonemen goed te zien zijn, niet te kort, niet te lang.

Maak thuis een lopend verhaal van je verslag, begin met een paar regels uitleg over wat er komt. Behandel daarna alle vragen. Voeg ook de bovengenoemde afbeeldingen  toe. Je hoeft niet alle stappen uit deze handleiding in je verslag te behandelen! We adviseren om het verslag nu zo snel mogelijk te maken en er niet mee te wachten tot je moet inleveren. Nu weet je alles nog precies. LEES DE ADVIEZEN OVER HET SCHRIJVEN VAN HET VERSLAG (in Blackboard).

En denk erom: verslag 1 mag in totaal niet meer dan 1,5 pagina groot zijn.  

Je bent nu klaar voor vandaag.

Je stuurt je verslag niet op, dat doe je pas na de vierde practicum sessie.

 

1 introductie  2 beluisteren  3 Praat  4 segmenteren  5 tekenen